Консервація основних засобів – порядок, облік і терміни + податки

0
84

У процесі господарської діяльності підприємства і організації використовують основні засоби (ОС): цехи, виробничі лінії, земельні і водні ділянки, транспорт, інструменти та обладнання, споруди, оргтехніку тощо. Для обліку ОЗ у бухгалтерському обліку передбачено окремий рахунок 01.

Консервація основних засобів - порядок, облік і Терміни + податки

Якщо з яких-небудь причин підприємство вирішує призупинити або припинити експлуатацію того чи іншого об’єкта з переліку основних засобів, ініціюється процедура консервації. Йдеться про комплекс заходів, спрямованих на забезпечення схоронності кошти під час запланованого простою.

Важливо, що використання консервації – законне право, а не обов’язок юрособи. У період запланованого простою щодо законсервованих об’єктів застосовуються затверджені процедури податкового та бухобліку з метою списання витрат. Відповідне рішення оформляється офіційним наказом і актами, які компанія розробляє самостійно, оскільки немає уніфікованих форм.

Іноді для господарської діяльності юрособи доцільно продовжити термін консервації якогось об’єкта. Для цього керівник підприємства / організації видає відповідний наказ.

Як оформити?

Запланований простий об’єкта, яке підприємство відправляє на консервацію, належним чином оформляється. Це обов’язкова умова, якщо підприємство має намір знизити податок на прибуток за рахунок списання витрат на придбання відповідних послуг і проведення консерваційних заходів.

Що потрібно зробити:

 1. Провести інвентаризацію об’єкта для виявлення його фізичного наявності та стану;
 2. Видати наказ, вказавши причини консервації, перерахувавши проводяться в зв’язку з цим заходи, позначивши терміни запланованого простою;
 3. Провести відповідні заходи, перераховані в Методуказаніях з обліку основних засобів виробництва (пункт 63, см. Наказ Мінфіну № 91н від 13 жовтня 2003 р), наприклад, технологічні роботи;
 4. Оформити офіційно акт про переведення об’єкта на консервацію (форма документа довільна).

Останній акт – найважливіший документ первинного бухгалтерського обліку. Саме він дозволяє офіційно враховувати і списувати витрати на утримання і ремонт об’єкта в період простою, а в подальшому – припинити або відновити нарахування амортизаційних витрат.

Як правильно скласти акт?

Акт про переведення об’єкта ОЗ на консервацію має принципове значення, однак утруднення може викликати відсутність уніфікованої затвердженої форми.

Консервація основних засобів - порядок, облік і Терміни + податки

Проте є вимоги, прописані в ФЗ №402 (від 6 листопада 2011 р) «Про бухгалтерський облік». При складанні акта організації потрібно обов’язково їх виконати:

 • точно вказати назву, вид, тип ОС;
 • перерахувати проведені заходи;
 • вказати суму витрат на них;
 • вказати відповідальних осіб.

Важливо: вказівка на проведені заходи – це обгрунтування понесених витрат. Без цього економічна доцільність витрат неясна, а значить, не вийде зменшити суму податку на прибуток.

Якщо під час простою обладнання або іншого засобу потрібні певні дії, спрямовані на збереження об’єкта для його подальшого використання, в акті потрібно перерахувати їх.

Документ обов’язково датується і підписується всіма членами створеної комісії та керівником організації. З моменту підписання акта об’єкт вважається переданим на консервацію.

Як проводиться амортизація?

Коли проводиться консервація основних засобів, податковий і бухгалтерський облік обов’язково підлаштовується під зміни статусу об’єкта. Під час офіційного простою він не виводиться зі складу основних засобів і як і раніше враховується на спецрахунку 01. Однак бухгалтеру слід створити субрахунок «ОС на консервації».

Термін консервації впливає на нарахування амортизації. Якщо він перевищує 90 діб, то нарахування припиняється з наступного після видання наказу та підписання акта місяці.

Як тільки об’єкт розконцентровуються, амортизація відновлюється з першого числа наступного місяця. Сума обчислення залишається такою ж, що була до заморозки активу. Порядок нарахування амортизаційних витрат триває до моменту повного погашення вартості об’єкта.

При введенні законсервованого устаткування, споруди або іншого об’єкта в експлуатацію раніше тримісячного терміну бухгалтер зобов’язаний скорегувати облік, зробивши донарахування за пропущені місяці.

особливості змісту

Виведений з експлуатації об’єкт не бере участі в господарській діяльності підприємства, однак юрособа несе певні витрати на його утримання. Важливо, що вони не позначаються на початковій вартості об’єкта. Згідно з документом про облік ОС ПБО 9/01, такі витрати відносяться до періоду простою і враховуються в ньому.

Відповідно, зазначені витрати не впливають на підвищення собівартості виробленої підприємством продукції, що дуже важливо для економіки. Бухгалтер відображає їх як інші витрати в місяці фактичних витрат.

Податковий облік

Консервація основних засобів - порядок, облік і Терміни + податки

Якщо законсервований об’єкт раніше брав безпосередню участь в госпдіяльності, що обкладається за ставкою ПДВ, порядок обліку податку наступний:

 • вхідний податок на додану вартість по проведеним фактично робіт, придбаними товарами або послугами, пов’язаними безпосередньо з процедурою консервації, до податкового відрахування приймається;
 • раніше (тобто до офіційної консервації) прийнятий до відрахування податок втрачає актуальність і не відновлюється.
 • Витрати, понесені юрособою для організації та фактичної консервації об’єкта, включаючи його зміст під час простою і подальшу розконсервацію, підлягають обліку як позареалізаційні витрати при нарахуванні податку на прибуток.
 • Суми фактично понесених на законсервований об’єкт витрат бухгалтер може врахувати в числі інших витрат при обчисленні податку на майно юридичних осіб.
 • Якщо юридична особа перебуває на ССО, то витрати на консервацію / розконсервацію, охорону, ремонтні роботи та інші витрати на утримання з метою податкового обліку не враховуються.

Як розконсервувати об’єкт?

Процедура розконсервації об’єкта в запланований термін або, в разі потреби, раніше запланованого часу простою, проводиться за загальною схемою:

 1. Керівник повинен видати відповідний наказ;
 2. Здійснити технічні та організаційні дії;
 3. Видати новий акт про розконсервації.
 • Одночасно робиться бухгалтерська проводка між дебетом і кредитом субрахунка 01 «ОС в експлуатації», потрібні зміни вносяться до картки об’єкта.
 • Для цілей БО витрати, понесені при розконсервації, проводяться як «Інші витрати», а для цілей НУ (розрахунок податку на прибуток) – як позареалізаційні.
 • джерело:

Як консервація основних засобів зменшує податки

 1. причини консервації
 2. Для прийняття рішення про консервацію основних засобів встановлюють причини, за якими вона проводиться.
 3. Довідково: під консервацією основних засобів розуміють їх тимчасове виведення в установленому порядку з господарського обороту з метою забезпечення збереження та можливості подальшого функціонування | * | (П.

3 Положення про порядок консервації основних засобів, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 22.05.2003 № 683; далі – Положення № 683). Повторної вважається консервація, здійснювана після проведення розконсервації (п.

9 Положення № 683).

 • * Інформація про дії організації, якщо основні засоби тимчасово не використовуються
 • Під продовженням терміну консервації основних засобів (не більше 1 року) розуміється подальше перебування основних засобів в стані консервації без проведення розконсервації.
 • Підстави для проведення консервації основних засобів (п. 5 Положення № 683):
 • – стихійні лиха, технологічні аварії або інші обставини непереборної сили, що призвели до призупинення використання основних засобів;
 • – невикористання основних засобів у господарській діяльності понад 3 місяців поспіль;
 • – відсутність в силу специфічних особливостей основних засобів можливості їх перепрофілювання, відчуження, здачі в оренду, проведення інших заходів, що виключають необхідність консервації;
 • – віднесення в установленому законодавством порядку основних засобів до використовуваних сезонно;
 • – інші підстави відповідно до законодавства.
 • Продовження терміну консервації, проведення повторної консервації основних засобів більше 1 разу або на термін більше 1 року допускається у випадках (п. 8 Положення № 683):
 • а) стихійного лиха, технологічної аварії або інших обставин непереборної сили, що призвели до призупинення використання основних засобів;
 • б) наявності у організації збитків за останні 5 місяців поспіль;
 • в) наявності щодо організації вступило в силу ухвали суду, що розглядає економічні відносини, про відкриття конкурсного виробництва;
 • г) віднесення в установленому законодавством порядку основних засобів до використовуваних сезонно;
 • д) невикористання основних засобів у господарській діяльності в результаті перепрофілювання в межах встановлених термінів діяльності організації за рішенням Уряду;
 • е) відсутність в силу специфічних особливостей основних засобів можливості їх перепрофілювання, відчуження, здачі в оренду.

Перелік підстав для консервації основних засобів є відкритим. Однак причина консервації повинна бути обгрунтована (п. 8 Положення № 683).

Рішення про консервацію майна, яке відноситься до основних засобів і перебуває у приватній власності, приймається в порядку, встановленому власником, за погодженням з міським (районним) виконкомом, на території якого знаходяться основні засоби, термінів їх консервації, з наступним повідомленням облвиконкому (Мінського міськвиконкому) . Дане рішення може прийматися відповідно до Положення № 683 (п. 24 Положення № 683).

 1. Документальне оформлення консервації
 2. Перелік документів, які додаються до направляються на консервацію об’єктів основних засобів (на узгодження до відповідних органів), включає в себе (п. 10 Положення № 683):
 3. 1) довідку-опис майна, що містить найменування, місцезнаходження, дату введення в експлуатацію, основні технічні та експлуатаційні характеристики, первісну, залишкову вартість майна (завіряється керівником і головним бухгалтером організації);
 4. 2) економічне обґрунтування консервації майна, що містить основні економічні показники фінансово-господарської діяльності організації (обсяг продукції, що випускається, прибуток, рентабельність), причини консервації, термін, протягом якого основні засоби не використовувалися або використовувалися неефективно (місяць, рік), напрями використання грошових коштів, залишаються в розпорядженні організації в результаті консервації майна;
 5. 3) копію інвентарної картки обліку основних засобів на консервируемого майно (в разі консервації будівель, споруд, іншого нерухомого майна), що містить всі необхідні реквізити і характеристики (підписується керівником, головним бухгалтером і скріплюється печаткою організації).

В даний час аналітичний облік основних засобів за інвентарними об’єктами ведеться в інвентарних картках обліку основних засобів або в інших регістрах аналітичного обліку (п. 7 Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженої постановою Мінфіну Республіки Білорусь від 30.04.2012 № 26), тобто . може бути іншою регістр крім інвентарної картки;

 • 4) копію свідоцтва (посвідчення) про державну реєстрацію майна (в разі консервації будівель, споруд, іншого нерухомого майна);
 • 5) копію технічного паспорта майна (в разі консервації будівель, споруд, іншого нерухомого майна);
 • 6) довідку про балансову (відновлювальної) і оціночної вартості на дату оцінки;
 • 7) відомість інвентаризації та оцінки;
 • 8) копії рішень про консервацію майна в попередні періоди (завіряються підписом керівника, підпис завіряється печаткою організації);
 • 9) звіт про реалізацію заходів щодо подальшого використання, перепрофілювання або відчуження майна.
 • План заходів з проведення консервації також затверджується наказом.
 • За підсумками роботи комісії з проведення консервації основних засобів організації складається акт про консервацію.

Консервуватися може і реконструйований об’єкт основних засобів.

Правила проведення консервації та форми основних документів по консервації споруджуваного (реконструюється) об’єкта встановлені технічним кодексом усталеної практики ТКП 45-1.

Основні засоби на консервації. Податки та бухгалтерський облік, № 31, Ап

Перш за все визначимося з суттю і призначенням консервації основних засобів.

«Консерваційні» заходи

Консервація основних засобів – це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більше трьох років) зберігання основних засобів (ОС) підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування (п. 2 Положення № 1183).

 • З цього визначення ми можемо зробити принаймні два важливих висновки:
 • 1) консервація проводиться на термін не більше трьох років;
 • 2) консервація активів відбувається не в зв’язку з їх несправністю, а в зв’язку з відсутністю необхідності в них

З першим висновком все ясно *. А ось на другому слід трохи зупинитися. Дійсно, навіщо виводити з експлуатації повністю придатні до використання активи? Справа в тому, що витрати на придбання ОЗ за допомогою амортизації або формують собівартість продукції, або зменшують фінансовий результат.

Оскільки фактично в господарській діяльності такі активи не використовуються, то без їх консервації була б можливою завищення собівартості продукції. Тобто консервації ОС вимагає принцип обачності.

ОС – це зазвичай цінні і досить об’ємні активи. А тому їх консервація потребує цілого комплексу спеціальних заходів. Положення № 1183 детально описує цей порядок **. Тому ми зупинимося лише на основних етапах підприємства, який прийняв рішення законсервувати свої ОС. Розглянемо їх у вигляді схеми на малюнку (с. 16).

Консервація основних засобів - порядок, облік і Терміни + податки

А тепер перейдемо безпосередньо до облікових моментів.

Бухгалтерський облік

Документальне оформлення. Почнемо з документального оформлення консервації. повторимося:

Основним документом, що засвідчує консервацію об’єкта ОЗ, є наказ керівника підприємства про консервацію ОС

Зрозуміло, що з посиланням на техніко-економічне обґрунтування. Також поряд з наказом важливими документами є рішення «лепьохіна» комісії і власне акт про прийом об’єкта ОЗ на консервацію.

Що стосується першого документа, то це акт за формою, наведеною в додатку 1 до Положення № 1183, який одночасно фіксує і стверджує рішення «лепьохіна» комісії. На нього доцільно послатися і в наказі керівника про консервацію ОС. А актом про прийом на консервацію, як ми вже говорили, може бути звичайний Акт по ф. № ОС-1.

Додамо до цього ще одну особливість документального оформлення. Стосується вона інвентарних карток (ф. № ОС-6). Ви, звичайно, знаєте, що Методрекомендації № 561 (пор. 025069200) рекомендують розташовувати інвентарні картки в картотеці бухгалтерії по групам ОС.

Так ось, на період консервації інвентарні картки законсервованих ОС рекомендується виділити в окрему групу (п. 9 Методрекомендацій № 561).

Як і інвентарні картки тих ОС, які тимчасово не експлуатуються з інших причин (капітальний ремонт, реконструкція та інше поліпшення).

Законсервовані об’єкти ОС. Власне вищевказану обставину (і не тільки воно) обумовлює особливості бухобліку законсервованих ОС.

До консервації вони обліковувалися на рахунку 10 «Основні засоби», а їх амортизація – на субрахунку 131 «Знос основних засобів». Ні, ви не думайте: на період консервації такі ОС не потрібно виводити зі складу ОС.

Вони як і раніше будуть враховуватися на рахунку 10, а їх вартість буде входити в рядок 1010 Балансу.

Але в той же час необхідно забезпечити відокремлений облік таких ОС , показати, що вони тепер не беруть участі у виробничо-господарському процесі.

Для цього для об’єктів ОЗ, що знаходяться в експлуатації, і законсервованих об’єктів ОС доцільно ввести окремі аналітичні рахунки четвертого рівня .

Причому вводити їх потрібно як до відповідних субрахунків рахунку 10, так і в і субрахунок 131.

Такий окремий облік має практичну користь. Він дозволить легко отримати інформацію про залишкової вартості що тимчасово не використовуються ОС (в тому числі що знаходяться на консервації). Нагадаємо, що така інформація обов’язково наводиться в примітках до фінансової звітності ( п.п. 37.5 П (С) БО 7 ).

Завдяки запропонованому відокремленому обліку безпосередньо в облікових регістрах будуть сформовані показники, яких вимагає вищенаведена норма П (С) БО 7 .

Ці показники відображаються в спеціальній рядку 263 розділу II «Основні засоби» форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Рядок ця так і називається « залішкова ВАРТІСТЬ основних засобів, что тимчасово НЕ Використовують (консервація, реконструкція ТОЩО) ».

Ну, а тепер, мабуть, головне.

На період консервації об’єкта ОЗ на нього припиняють нараховувати амортизацію (п. 23 П (С) БО 7)

Відбувається це починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт ОЗ перевели на консервацію. Відповідно відновлюють амортизацію після розконсервації аналогічним способом – починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію ( п. 29 П (С) БО 7 ).

У той же час, якщо у вас виробничий метод амортизації тих ОС, які ви консервуєте, правила амортизації інші.

А саме: ви припиняєте її нараховувати безпосередньо з дати, наступної за датою виведення об’єкта ОЗ з експлуатації (переведення на консервацію).

Відповідно і відновлюєте амортизацію ви також безпосередньо з дати, наступної за датою, на яку об’єкт ОС став придатним для корисного використання, тобто розконсервації ( п. 29 П (С) БО 7 ).

Ніяких інших особливостей відображення власне законсервованих об’єктів ОС у фінансовій звітності не передбачено .

Витрати на консервацію . Можливо, ви запитаєте, а як бути з витратами на консервацію? Вони часом можуть бути досить значними.

Такі витрати розглядаються як витрати, що підтримують об’єкт ОС в робочому стані .

У нашому випадку – забезпечують збереження об’єкта ОЗ і отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання ( п. 15 П (С) БО 7 ).

З цього міркування зрозуміло, що витрати на консервацію ОС не капіталізуються. Простіше кажучи, їх не включають до первісної вартості законсервованих ОС. А ось прямих вказівок, куди конкретно відносити ці витрати, П (С) БО 7 не дає.

Консервація основних засобів - порядок, облік і терміни + податкиНа нашу думку, такі витрати слід відносити до складу інших витрат

Консервація основних засобів: податковий та бухгалтерський облік

Консервація основних засобів - порядок, облік і терміни + податки

Консервація основних засобів ініціюється керівництвом суб’єкта підприємництва шляхом видання внутрішнього розпорядження. Процедура консервації активів має на увазі тимчасове виведення об’єктів основних фондів з експлуатації зі збереженням можливості застосування цього засобу в подальшому. Підприємства можуть не здійснювати комплекс робіт по консервації – вибір методу збереження експлуатаційних характеристик ОС на період простою знаходиться в сфері відповідальності керівництва компанії.

Переклад на консервацію основних засобів

Забезпечення справності тимчасово невикористовуваних ОС може привести до виникнення додаткових витрат. У зв’язку з цим при вирішенні питання про те, чи потрібна консервація чи ні, необхідно орієнтуватися на розмір можливих збитків.

Якщо потенційна втрата від незадіяних активів без їх консервації виявиться більше, ніж сума додаткових витрат з утримання законсервованого майна, рекомендується документально оформити переведення активів з категорії експлуатованих в групу законсервованих.

Консервація об’єкта основних засобів повинна бути підтверджена наступними документами:

 • наказ керівника фірми, в якому фіксується період призупинення експлуатації та комплекс заходів, що проводяться на час простою ОС;
 • акт консервації основних засобів (зразок його можна знайти в нашій статті).

Для виділення в бухобліку вартості об’єктів консервації в робочий план рахунків вводять додатковий субрахунок (наприклад, 01 / Консервація). На підставі акта в бухгалтерському і податковому обліку по законсервованому активу може бути припинено нарахування амортизації.

Об’єкт не виводиться зі складу ОС, але він тимчасово не відноситься до амортизується майну. Якщо термін консервації основних засобів менше 3 місяців, амортизація продовжує нараховуватися.

При консервації об’єкта на більший період (від 3 місяців) амортизаційні відрахування перестають відображатися в обліку. Це правило зафіксовано в п. 23 ПБО 6/01 і п. 2 ст. 322 НК РФ.

В місяці перекладу активу на консервацію амортизація ще нараховується, але з наступного календарного місяця відрахувань не буде до повернення об’єкта в експлуатацію. Відновлення амортизації почнеться з 1 числа місяця, наступного за місяцем розконсервації.

Облік консервації ОЗ

Коли здійснюється консервація основних засобів, податковий і бухгалтерський облік буде вестися з урахуванням наступних нюансів:

 • додаткові витрати, зумовлені консервацією активів, не включаються до собівартості виробленої підприємством продукції і не впливають на розмір первісної вартості тимчасово невикористаного основного засобу;
 • витрати на консервацію відображаються в бухгалтерському обліку з прив’язкою до місяця їх виникнення в складі інших витрат на рахунку 91.2 (проводки мають вигляд Д91.2 – К10 (або 60, 70, 69)); в податковому обліку дані витрати відносять до позареалізаційних;
 • коли проведена консервація основних засобів, податковий облік не передбачає відновлення прийнятого по «замороженим» активам вхідного ПДВ (лист ФНС від 20.06.2006 № ШТ-6-03 / 614);
 • ПДВ за об’єктом придбання товарів і платних послуг, необхідність в яких виникла в зв’язку з консервацією ОС, може бути прийнятий платником податків до відрахування в звичайному порядку, якщо дані ОС призначені для обкладається ПДВ діяльності;
 • податок на майно по невживаних активів продовжує нараховуватися і сплачуватися (якщо інше не передбачено законом суб’єкта РФ).

Облік консервації основних засобів на прикладі

У січні 2019 року підприємство придбало фотографічне обладнання вартістю 626 760 крб. (Включаючи ПДВ 104 460 руб.). Термін експлуатації цього активу становить 48 місяців (4 роки), об’єкт відноситься до третьої амортизаційної групі (відповідно до Постанови Уряду від 01.01.2002 р № 1). В обліку це показано наступними записами:

 • Д60 – К51 – 626 760 крб., Проведено розрахунок з постачальником;
 • Д08 – К60 – 522 300 руб. (626 760 – 104 460), відображені витрати на покупку фотографічного устаткування;
 • Д19 – К60 – 104 460 руб., Показаний вхідний ПДВ;
 • Д68 / ПДВ – К19 – 104 460 руб., ПДВ прийнятий до відрахування;
 • Д01 / ОС – К08 – 522 300 руб., Новий актив введений в експлуатацію.

За підсумками лютого та березня бухгалтер нарахував амортизацію лінійним способом в сумі 10 881,25 руб. за кожен місяць (522 300/48 міс.). Це відображено в обліку проводкою Д20 – К02.

На період з квітня по липень 2019 роки (на 4 місяці) за наказом керівника здійснено консервацію ОС (нового фотообладнання). У зв’язку з цим в обліку складені кореспонденції:

 • Д01 / Консервація – К01 / ОС – 522 300 руб., Переклад обладнання в групу законсервованих активів (в квітні);
 • Д01 / ОС – К01 / Консервація – 522 300 руб., Останнім числом липня активи був введений в експлуатацію після консервації;
 • Д20 – К02 – 10 881,25 руб., В наступному місяці нараховано амортизацію за серпень.

З вересня знову проведена консервація ОС з подальшим продажем устаткування третім особам. Ціна угоди склала 674 784 руб. (З урахуванням ПДВ 112 464 руб.). Бухгалтер зробив такі записи:

 • Д01 / Консервація – К01 / ОС – 522 300 руб., Об’єкт законсервований;
 • Д62 – К91.1 – 674 784 руб. – доходи від продажу показані в складі інших надходжень;
 • Д01 / Вибуття – К01 / Консервація – 522 300 руб., Складений і підписаний акт прийому-передачі фотографічного устаткування;
 • Д02 – К01 / Вибуття – 32 643,75 руб. (10 881,25 х 3 міс.), Списана накопичена амортизація;
 • Д91.2 – К01 / Вибуття – 489 656,25 руб. (522 300 – 32 643,75), списана залишкова вартість реалізованого активу;
 • Д91.2 – К68 / ПДВ – 112 464 руб., Нарахований ПДВ.

Консервація основних засобів

Консервування та розконсервування об’єктів ос: особливості обліку та оподаткування

Внаслідок скорочення обсягу виробництва, зупинки діяльності підрозділу, зміни профілю виробництва, відсутність замовлень або сировини, неможливості та неефективності використання об’єкта основних засобів (ОС) і т.д. на підприємстві проводиться консервація об’єктів ОС.

Вона допомагає зберегти характеристики даних об’єктів з метою їх подальшої експлуатації.

При консервації припиняється використання об’єктів ОЗ, вживаються додаткові заходи для підтримки основних засобів у справному стані, обмежується доступ сторонніх осіб або вони поміщаються в спеціально відведене для зберігання місце.

Документальне оформлення

Належне документальне оформлення консервації – обов’язкова умова для визнання витрат на її проведення при обчисленні податку на прибуток.

Порядок переведення об’єктів ОЗ на консервацію в бухгалтерському та податковому обліку однаковий. Він встановлений відповідно п. 23 ПБО 6/01 «Облік основних засобів» і п. 3 ст. 256 НК РФ.

На підставі надійшла заявки від ініціатора переказу об’єктів ОС на консервацію створюються комісія з перекладу об’єкта основних засобів на консервацію з представників адміністрації, технічних служб, керівника відповідного підрозділу, бухгалтерії і економічних служб для огляду об’єктів ОС, що підлягають консервації, оформлення документів на консервацію, оцінки економічної доцільності консервації ОЗ, складання кошторису витрат на утримання законсервованих об’єктів ОС, оцінки технічного сост яния цих об’єктів при їх подальшій розконсервації, а також інвентаризаційна комісія для проведення інвентаризації ОС, що підлягають консервації. Після розгляду оформлених матеріалів щодо переведення об’єктів ОЗ на консервацію, що надійшли від голів обох комісій, видається відповідний наказ керівника.

У наказі вказуються причини і підстави для консервації об’єкта ОЗ на термін більше трьох місяців, перелік майна, яке перекладається на консервацію, його балансова вартість і термін консервації (початок і закінчення).

Потім складається акт про переведення об’єкта ОЗ на консервацію. Уніфікованої форми даного первинного документа немає. Тому організації самі повинні розробити його форму і затвердити в обліковій політиці.

Зазначений акт підписується комісією з перекладу об’єкта ОЗ на консервацію і затверджується керівником організації. Акт повинен містити найменування ОС, його інвентарний номер, первісну вартість, суму нарахованої амортизації, залишкову вартість, причини і терміни консервації.

Всі витрати на утримання законсервованих об’єктів ОС виробляються на підставі і в межах кошторису на ці цілі, затвердженої керівником організації. Основними статтями витрат за кошторисом можуть бути:

витрати на оплату праці робітників, які безпосередньо виконують роботи з консервації об’єкта, охорони і т.п .;

відрахування на соціальні потреби у позабюджетні фонди;

матеріали, витрачені на консервацію;

послуги допоміжного виробництва (ремонтна майстерня, автомобільний транспорт і т.п.);

Послуги сторонніх організацій;

Інші витрати.

Бухгалтерський облік

Після того як керівник підпише наказ і затвердить акт про переведення об’єктів ОЗ на консервацію, дані об’єкти вибувають зі складу майна, що амортизується.

Тому з 1-го числа наступного місяця амортизація по ним в податковому обліку не нараховується (п. 2 ст. 256 НК РФ).

У бухгалтерському обліку такий термін чітко не встановлено, тому його можна прийняти таким же, як і в податковому обліку, відбивши це в обліковій політиці.

 • Основні засоби, що знаходяться на консервації, враховуються окремо на рахунку 01 «Основні засоби», субрахунок «Основні засоби на консервації».
 • При надходженні в бухгалтерію акта про консервацію об’єктів ОС інвентарні картки обліку (форма N ОС-6) таких об’єктів поміщають в окрему картотеку «Основні засоби на консервації» і в бухгалтерському обліку робиться запис:
 • Д-т 01, субрахунок «Основні засоби на консервації», К-т 01, субрахунок «Основні засоби в експлуатації».
 • Після розконсервації об’єктів ОС зазначені картки повертають в основну картотеку обліку ОС і проводиться запис:
 • Д-т 01, субрахунок «Основні засоби в експлуатації», К-т 01, субрахунок «Основні засоби на консервації».

По даному об’єкту відновлюється нарахування амортизаційних відрахувань в порядку, що діяв до моменту консервації, а термін корисного використання продовжується на період перебування об’єкта ОЗ на консервації.

Амортизація нараховується починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталася розконсервування.

Витрати, пов’язані з консервації та розконсервації, а також витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об’єктів включаються в бухгалтерському обліку до складу інших витрат:

Д-т 91, субрахунок «Інші витрати», К-т 10, 20, 25, 26, 44, 69, 70.

Оподаткування Податок на додану вартість

На практиці часто виникає питання: чи потрібно відновлювати ПДВ при консервації недоамортизованого об’єкта ОЗ?

Згідно з Листом ФНС Росії і Мінфіну Росії від 20.06.2006 N ШТ-6-03 / 614 @ при перекладі в установленому порядку недоамортизованих ОС на консервацію, щодо яких суми ПДВ раніше були прийняті до відрахування в порядку, передбаченому гл. 21 НК РФ, відновлення сум податку з залишкової вартості таких ОС на період консервації не проводиться.

У разі якщо переведені на консервацію недоамортизовані ОС після зняття їх з консервації не використовуватимуться для здійснення операцій, які обкладаються ПДВ, то сума податку в розмірі, пропорційному залишкової (балансової) вартості без урахування переоцінки, підлягає відновленню в порядку, встановленому п. 3 ст. 170 НК РФ.

Чи має право організація прийняти до відрахування суми ПДВ за матеріалами, використовуваним на утримання ОС, переведених на консервацію, і суми ПДВ, пред’явлені організації при придбанні послуг, пов’язаних з консервацією обладнання і його змістом в період консервації?

Слід зазначити, що дане питання спірне. Зазначені суми ПДВ не можна прийняти до відрахування з наступних причин. Згідно п. 2 ст.

171 НК РФ відрахуванням підлягають суми ПДВ, пред’явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг), а також майнових прав на території Російської Федерації для здійснення операцій, визнаних об’єктами оподаткування ПДВ.

Так як понесені витрати по об’єктах ОС, переведеним на консервацію, не пов’язані із здійсненням операцій, які є об’єктами оподаткування ПДВ, організація не може прийняти «вхідний» ПДВ за даними витрат до відрахування.

Включити суми невідшкодованого податку у вартість матеріалів (робіт, послуг) не можна, оскільки ст. 170 НК РФ містить закритий перелік ситуацій і розглядаються операції в ньому не названі.

Отже, джерелом віднесення не ухвалене до відрахування податку буде дебет рахунку 91-2 «Інші витрати». Нагадаємо, що всі витрати (матеріали, заробітна плата, послуги сторонніх організацій і т.д.

), Пов’язані з консервацією, необхідно списати саме на цей рахунок.

Чи можна ці суми ПДВ врахувати для цілей оподаткування прибутку і включити їх до складу позареалізаційних витрат? На думку деяких фахівців, так, так як за умови документального підтвердження сплачених сум ПДВ вони повинні бути визнані обгрунтованими витратами поряд з іншими витратами, спрямованими на консервацію об’єктів ОС.

Разом з тим в силу п. 1 ст. 170 НК РФ суми податку, пред’явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг), не включаються до витрат, що приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток, за винятком випадків, передбачених п. 2 цієї статті. Однак п.

2 в даній ситуації непридатний, оскільки в ньому не зазначено суму ПДВ, сплачена платником податку по витратах, пов’язаних з переведенням обладнання на консервацію.

Тому податкові органи при проведенні податкового контролю можуть виключити суми «вхідного» ПДВ з витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток.

Консервація основних засобів підприємства

Консервація основних засобів застосовується в період простою. Даний захід – право, але не обов’язок роботодавця.

Що являє собою консервація ОС?

Основні засоби являють собою власність компанії. До них належать земельні ділянки, будівлі, обладнання та інше. Консервація ОЗ – це комплекс заходів з тимчасового завершення експлуатації одного або декількох основних засобів. Основна особливість розглянутого заходу – введення ОС в експлуатацію через термін, зазначений в документах.

Суть процедури пояснюється його назвою. Консервація позначає збереження. Мета заходу – збереження якості і характеристик ОС, кількості коштів на розрахункових рахунках. При цьому також знижуються або припиняються зовсім витрати на експлуатацію засобів. Одночасно з цим ОС не приносить ніякого прибутку.

ВАЖЛИВО!Максимальний термін консервації становить 3 роки. У деяких випадках його можна продовжити.

В яких випадках проводиться консервація?

Консервація актуальна при наявності таких обставин:

 • Завершилися сезонні роботи, а тому обладнання перестає експлуатуватися до наступного сезону. Наприклад, компанія використовує взимку снігозбиральне обладнання. Влітку воно, природно, не використовується. В цьому випадку актуальною стає консервація.
 • Тимчасовий простій на підприємстві. Наприклад, на виробництво поставили недостатня кількість ниток. У зв’язку з цим роботи не можуть тривати. До поставки ниток в повному обсязі експлуатація обладнання призупиняється.
 • У зв’язку з браком коштів і економічною неефективністю були проведені скорочення. Наприклад, закрився цех.
 • ОС зламалося і було переведено на ремонт.

Тобто консервація потрібна, коли ОС тимчасово експлуатується з різних причин.

Наслідки консервації основних засобів

Консервація підрозділяється на два основних етапи:

 1. Фактичне завершення експлуатації.
 2. Фіксація відомостей у відповідних документах, а також в програмі бухобліку.

Консервація передбачає документальне оформлення. Це добровільна процедура. Тобто підприємцю не обов’язково складати документи. Можна просто припинити експлуатацію. З іншого боку, особі вигідно саме провести повноцінну консервацію. Розглянемо наслідки цієї процедури:

 • Зменшується податок на прибуток. Витрати на технічне обслуговування, виплату заробітку, амортизацію та інше можуть бути включені до складу позареалізаційних витрат. На суму даних витрат скорочується оподатковуваний база на підставі того, що ОС перестає експлуатуватися з метою отримання прибутку.
 • Амортизація нараховуватися не буде при консервації тривалістю 3 і більше місяців. База для визначення податку на власність компанії скорочуватися НЕ буде внаслідок того, що залишкова вартість основних засобів не зменшується.
 • Термін корисної експлуатації розтягується на тривалість нарахування амортизації.
 • Стає зручніше вести бухоблік. Бухгалтер відкриває субрахунок 01 «ОС на консервації». В 1С є можливість відключити амортизаційні нарахування по невживаних ОС.

У консервації більше плюсів, ніж мінусів, а тому вона досить часто застосовується.

Які основні засоби підлягають консервації?

Консервувати можна будь-який об’єкт, який відноситься до ОС. Тобто який зафіксований на рахунку 01. Для вказівки предмета на цьому рахунку повинні бути дотримані умови:

 • ОС експлуатується в рамках виробництва, потрібно або для роботи компанії, або для управління нею. Наприклад, до ОС відноситься службове авто, але не відноситься монумент з мармуру.
 • Об’єкт експлуатується більше року. Тобто об’єкти короткостроковій експлуатації (упаковка та інше) не братимуть віднесені до ОС.
 • Компанія не планує перепродувати предмет. Наприклад, майно, придбане для подальшої реалізації, до основних засобів не відноситься.
 • Передбачається, що об’єкт принесе вигоду. Наприклад, земельна ділянка компанії використовується для висаджування овочів з їх подальшим продажем.

До ОС будуть ставитися будівлі, службові транспортні засоби, обладнання, оргтехніка, природні ресурси.

УВАГА!Природні ресурси не консервуються, так як на них не нараховується амортизація. Тобто втрачається мотивація до проведення заходу.

Порядок оформлення консервації основних засобів

Оформлення консервації детально регламентується для бюджетних і державних структур. Порядок процедури для комерційних організацій є менш суворим. Консервація підрозділяється на наступні етапи:

 1. На загальних зборах приймається рішення про консервацію.
 2. На підставі рішення складається наказ.
 3. Здійснюється інвентаризація основних засобів.
 4. Виконується акт про переведення ОС на збереження.
 5. Змінився статус майна фіксується в програмі 1С.

Складається наказ про переведення ОС в консервацію. Потрібен він для фіксації наміри керівництва. Це необхідна папір. На ній повинна стояти підпис керівника компанії. У документі вказуються такі дані:

 • Підстави для переведення об’єкта в збереження.
 • Термін консервації.
 • Особи, відповідальні за процедуру.

Також оформляється акт консервації. Потрібен він для фіксації вже виконаної процедури. Складається за бажанням керівника. На документі ставиться підпис учасників комісії і керівника. У ньому зазначаються такі відомості:

 • Перелік об’єктів, які консервуються.
 • Дата початку процедури.
 • Витрати на консервацію.

Документ складається в довільній формі.

Нюанси сплати податків

В рамках консервації сплачується як транспортний податок, так і податок на майно. Якщо організація знаходиться на ОСНО, податковий тягар зменшується на цю суму. ПДВ відновлювати не потрібно. Однак іноді така необхідність з’являється:

 • Законсервовані ОС переходять в статутний капітал іншої компанії.
 • Компанія переходить на іншу податкову систему.
 • Власність після припинення консервації буде експлуатуватися в роботі, яка не обкладається ПДВ.

У всіх цих випадках потрібно шукати первинну документацію, а потім відновлювати ПДВ.

Бухоблік консервації основних засобів

Переклад ОС на збереження фіксується в бухобліку після підписання наказу і затвердження акту. Навіть після переведення об’єкта в консервацію він продовжує числитися в складі ОС. Для фіксування об’єктів в бухобліку відкривається субрахунок «ОС на консервації».

Консервація передбачає ряд витрат. Наприклад, витрати на транспортування. Вони відносяться до позареалізаційних витрат, тому що не беруть участі у виробництві.

Процес завершення консервації

Важливо не тільки правильно ввести предмет в консервацію, а й вивести його з збереження.

Расконсервация виконується тоді, коли приймається рішення про необхідність в експлуатації об’єктів або ж по завершенні терміну дії консервації. Дане рішення потрібно оформити за допомогою наказу про припинення консервації.

Після розконсервації починає нараховуватися амортизація. Нарахування починається з першого числа місяця, наступного за місяцем оформлення наказу про припинення збереження об’єкта.

Консервація основних засобів

Необхідність систематично використовувати у господарській діяльності все основні фонди, що знаходяться на балансі підприємства, не завжди економічно виправдана. Деякі засоби праці призначені для сезонних робіт, деякі простоюють через закінчення або заморожування проекту.

Найчастіше виробничі потужності підприємства не затребувані в повному обсязі в період економічної кризи і зниження обсягів виробництва. У таких випадках розумним рішенням буде переклад на консервацію того майна, яке тимчасово невигідно або неможливо експлуатувати з різних причин.

При цьому слід розібратися в правилах бухгалтерського та податкового обліку, у яких є певні нюанси.

Що таке консервація?

Під консервацією розуміють комплекс дій по тривалому зберіганню майна, зокрема основних засобів, при припиненні, скорочення, зміни виробничо-господарської діяльності підприємством з можливістю їх експлуатації в подальшому, якщо зміняться умови. Консервація обгрунтована, коли експлуатація основних фондів тимчасово в силу не приносить суб’єкту господарювання економічної вигоди. Період часу, на який можна законсервувати об’єкти, не може становити більше 3 років.

Перед тим, як почати процедуру, слід скласти проект, заснований на рекомендаціях комісії.

Як це зробити?

Керівник організації або виконавчі органи влади приймають рішення про доцільність і необхідність консервації. Це відбивається в наказі. Цим же документом закріплюється склад комісії, яка буде займатися всіма питаннями, пов’язаними з консервацією.

Рішення керівництва господарюючого суб’єкта має бути підкріплено техніко-економічним обгрунтуванням того, що основні засоби далі використовувати економічно недоцільно.

На додаток до обгрунтування спеціально створеною комісією необхідно розробити проект консервації. Потім комісія складає акт про тимчасове виведення основних засобів з експлуатації та їх консервації.

Його повинні підписати всі її члени і матеріально-відповідальні особи, за якими числяться це майно.

Якими документами оформити?

Документальне оформлення процесу консервації майна має такі особливості:

 • наказ керівника повинен містити відомості про причини, періоді консервації, складі комісії, відповідальної за цю дію, а також перелік співробітників, відповідальних за збереження об’єкта під час консервації;
 • акт перекладу основного засобу на консервацію не має будь-якої уніфікованої форми, тому підприємству необхідно розробити її самостійно і закріпити в обліковій політиці;
 • на підприємстві необхідно розробити форму акта розконсервації, який знадобиться, коли період консервації завершиться.

Амортизація. особливості нарахування

Розрахунок зносу об’єктів основних фондів, переведеним на консервацію, має певні особливості. Алгоритм залежить від того, на який термін запланована консервація майна.

Якщо за планом цей період не більше трьох місяців, то потрібно продовжувати нараховувати знос у звичайному порядку. Призупинити його нарахування слід лише в тому випадку, якщо консервація майна запланована на більш тривалий термін.

Після того, як об’єкт після консервації знову буде введений в експлуатацію, процедура нарахування зносу відновиться.

Для бухгалтерського обліку законсервованих основних фондів необхідно враховувати таку особливість. Тривалість консервації майна не впливає на термін його корисного використання. Після того, як законсервовані об’єкти знову будуть введені в експлуатацію, амортизація буде нараховуватися до того, як повністю не буде погашена його вартість.

Період припинення і відновлення нарахування амортизації

Період, з якого повинні бути відмінені або, навпаки, відновлюються амортизаційні відрахування, в бухгалтерському обліку організація визначає на власний розсуд.

Але обраний спосіб обов’язково повинен бути зафіксований в обліковій політиці підприємства.

Законодавство не містить конкретних вказівок, коли слід припинити або відновити розраховувати знос майна після консервації.

Варіанти нарахування амортизації основних засобів на консервації

Термін припинення нарахування зносу Термін відновлення нарахування
1 варіант в тому місяці, коли майно було переведено на консервацію в тому місяці, коли майно було розконсервоване
2 варіант в місяці, наступному за датою консервації майна в місяці, наступному за тим, коли об’єкт був розконсервувати

Роблячи вибір на користь того чи іншого способу нарахування, слід врахувати, що зручніше, коли бухгалтерський та податковий облік на підприємстві максимально наближені один до одного.

Щоб згодом не утворювалися тимчасові різниці, правила розрахунку зносу майна в бухгалтерському обліку повинні бути такими ж, як і для обчислення платежів з податку на прибуток, тобто за другим варіантом таблиці.

Бухгалтерський облік основних засобів

Кожна організація повинна здійснювати облік основних фондів по їх використанню. Слід відображати окремо вартість майна, що знаходиться в експлуатації, на консервації або в резерві. Об’єкти, законсервовані більш ніж на 3 місяці, враховують на спеціальному субрахунку рахунку 01.

Дт01 «Основні засоби на консервації» Кт01 «Основні засоби в експлуатації» – на первісну вартість законсервованого майна;

Дт01 «Основний засіб в експлуатації» Кт01 «Основний засіб на консервації» – на первісну вартість розконсервованого майна

Переведення основних фондів на консервацію, а також зміст їх в цей період, потребують певних витрат. Такі витрати враховують на рахунку 91/2 «Інші витрати».

Дт91 / 2 Кт10, 23, 60, 69, 70 – на суму витрат по консервації основного засобу

Приклад 1. Відповідно до наказу директора підприємства холодильна установка первісною вартістю 700000 рублів переведена на консервацію з 02 вересня 2015 р по 02 квітень 2016р.

Обліковою політикою передбачено, що знос перестає нараховуватися з місяця, що настає після дати консервації, і поновлюється також в наступному місяці після введення в експлуатацію.

В процесі процедури консервації витрачені матеріали на 2000 рублів, нарахована заробітна плата, включаючи податки – 6000 рублів. Величина амортизації за місяць становить 10000 рублів.

кореспонденція рахунків сума Зміст господарської операції
Дебет кредит
01 01 700000 Переведена холодильна установка на консервацію
91/2 10 2000 На суму витрачених матеріалів при консервації майна
91/2 70,69 6000 На суму заробітної плати і платежів з неї, нарахованих працівникам за консервацію об’єкта
20, 23 02 10000 Нарахування амортизації з травня. На період консервації нарахування не виробляються

Податковий облік при консервації основних засобів

Податок на прибуток

Витрати по консервації майна можливо враховувати по-різному. Порядок їх обліку залежить від області застосування майна.

Якщо воно застосовується для виробництва продукції, то подібні витрати зменшують оподатковуваний базу з податку на прибуток.

Якщо підприємством застосовується метод нарахування, то базу слід зменшити в тому податковому періоді, до яких вони належать. наприклад:

 • витрати, що утворилися в процесі консервації або розконсервації майна, знижують податкову базу того періоду, в якому вони були зроблені. Орієнтуватися слід за датою підписання акта перекладу основного засобу на консервацію;
 • витрати, що виникають при утриманні законсервованого майна, враховують у міру їх виникнення, тобто підписання відповідних первинних документів.

Якщо ж господарюючим суб’єктом використовується касовий метод обліку, то для зменшення оподатковуваної бази застосовуються вищевикладені вимоги з додатковою умовою – всі витрати повинні бути не тільки підтверджені документами, але і оплачені.

У разі використання майна в невиробничій сфері, витрати, пов’язані з його консервацією, не зменшують оподатковуваний прибуток.

Приклад 2. За наказом директора холодильна установка первісною вартістю 700000 рублів законсервована з 02 вересня 2015 р по 02 квітень 2016р.

Всі операції, які проводяться цим суб’єктом господарювання, обкладаються ПДВ.

В процесі процедури консервації в вересні витрачені матеріали на 2000 рублів, нарахована заробітна плата, включаючи податки – 6000 рублів. Величина амортизації за місяць становить 10000 рублів.

У квітні 2015р. бухгалтер підприємства може зменшити оподатковувану базу з податку на прибуток на 8000 рублів (6000 + 2000). Крім того, починаючи з травня 2016 р оподатковуваний база щомісяця буде зменшуватися на суму амортизації (10000 рублів).

ПДВ при консервації основних засобів

При консервації основного засобу вхідний ПДВ не потрібно відновлювати. Але в деяких випадках може виникнути така необхідність:

 • якщо законсервоване майно передають до статутного капіталу іншого підприємства;
 • якщо підприємство змінює податковий режим, наприклад, переходить із загальної системи на ЕНВД або спрощену;
 • якщо у підприємства з’являється можливість бути звільненим від сплати ПДВ;
 • якщо майно після розконсервації буде використовуватися для діяльності, не оподатковуваної ПДВ.

Консервація майна – не привід для звільнення підприємства від нарахування та сплати податку на майно і транспортного податку. Якщо законсервовано транспортний засіб, який залишається на обліку в ГИБДД, значить транспортний податок нараховувати доведеться.

Крім того, величина податку на майно стане трохи більше при консервації об’єкта, ніж при його експлуатації. Пов’язано це з тим, що при призупинення нарахування амортизації, вартість майна на консервації не зменшується.

Отже, сума податку на майно вище, ніж за аналогічним об’єкту в експлуатації.

Відповіді на питання по консервації основних засобів

Питання 1. Підприємством переведено на консервацію приміщення. Щомісяця необхідно оплачувати заробітну плату охоронця і витрата електроенергії на освітлення. Зменшать ці витрати величину податку на прибуток?

Відповідь.Так, ці витрати потрібно враховувати як позареалізаційні. За умови, що такі витрати мають економічне обґрунтування і документальне підтвердження, вони зменшать величину бази оподаткування з податку на прибуток.

Питання 2. Підприємством прийнято рішення для зниження планових збитків перевести на консервацію все неиспользуемое обладнання. Який термін буде оптимальним?

Відповідь.Для того, щоб знизити витрати підприємства за рахунок амортизації, слід переводити майно на консервацію на термін не менше 3 місяців. Тільки такий період дає можливість призупинити нарахування зносу основних фондів.

Питання 3. Чи зберігається за організацією обов’язок нарахування транспортного податку по автомобілю, що стоїть на балансі, переведеному на консервацію і не має номерних знаків?

Відповідь.Ні, платити транспортний податок в такій ситуації не треба. Обов’язок його сплати зберігається по майну, що складається на обліку в ГИБДД. А це означає, що у автомобіля повинен бути паспорт, номерний знак і свідоцтво про реєстрацію транспорту. Якщо номерні знаки вже здані в ГИБДД, то автомобіль не може експлуатуватися за призначенням і не обкладається транспортним податком.

Питання 4. Організація застосовує спрощену систему оподаткування. Чи можна зменшити доходи на величину витрат по консервації основних фондів?

Відповідь.Якщо підприємство нараховує податок з доходів, то в такому випадку величина витрат не має ніякого значення. Коли організація нараховує податки з різниці між доходами і витратами, то зменшити доходи можна на ті статті, які перераховані в ст.346 НК РФ, наприклад витрата матеріалів на утримання майна на консервації.

Питання 5. Підприємством був куплений верстат і законсервований на 1 рік. Чи можна врахувати витрати на його придбання при розрахунку бази оподаткування при УСН?

Відповідь.Ні, при цій системі оподаткування можна зарахувати тільки ті витрати на придбання, які стосуються майна, що амортизується. Оскільки верстат переведений на консервацію на 1 рік, то амортизація по ньому нараховуватися не буде.