Порядок розподілу дивідендів (прибутку) для учасників ооо

0
92

Головна> Бухоблік> Капітал »Статутний> Дивіденди

Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ

 • Йдеться про нарахування і подальшу виплату належних дивідендів співвласникам організації.
 • Для ТОВ всі аспекти розподілу прибутку регламентуються двадцять восьмий статті 14-ФЗ.
 • Необхідно розібратися, коли і за яких умов виплачуються дивіденди співвласникам ОООа, як розподіляється зароблений прибуток між засновниками.
 • Крім того, важливо уточнити механізм розрахунку і виплати дивідендів пайовикам ТОВ, а також ті ситуації, коли засновники юрособи не має права ділити чистий прибуток.
 • Коректний бухгалтерський облік нарахованих і виплачуваних дивідендів заслуговує на особливу увагу, оскільки він має величезне значення для юрособи, організованого як ТОВ.

Розподіл прибутку в ТОВ реалізується через механізм дивідендних виплат. Так, дивідендами зазвичай називають частину чистого прибутку юридичної особи, що розподіляється між співвласниками пропорційно їх актуальним часток (частин) в статутному капіталі (КК) цієї юрособи або іншим доступним способом, передбаченим статутом.

 1. Чистим прибутком організації вважається прибуток, що залишилася в її розпорядженні після сплати податкових та інших необхідних платежів.
 2. З чистого прибутку ТОВ дивіденди можуть виплачуватися його учасникам тільки при дотриманні певних умов, передбачених актуальним законодавством.
 3. Саме прибуток, зароблена юридичною особою, є джерелом дивідендних виплат, що здійснюються на користь засновників ТОВ.
 4. Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ Прибуток, що підлягає розподілу між засновниками господарського товариства, розраховується за даними його бухгалтерського обліку.
 5. Таким чином, щоб прийняти обгрунтоване рішення про нарахування та виплату дивідендів за підсумками конкретного періоду, співзасновники ТОВ повинні спочатку засвідчити його звітність, чітко підтверджує наявність достатнього обсягу чистого прибутку.
 6. Як відомо, офіційна фінансова звітність складається та надсилається до податкової служби один раз за рік.
 7. Однак актуальними нормами закону про ТОВ передбачається можливість виплати пайовикам дивідендів не тільки за рік, а й за проміжні періоди (маються на увазі квартал, півріччя).
 8. Джерело проміжних дивідендів – нерозподілений прибуток юридичної особи, зафіксована звітністю в поточному році.
 9. Слід врахувати, проте, що ТОВ має право виплачувати своїм учасникам проміжні дивіденди, якщо нерозподілений прибуток потрібної величини була фактично отримана юрособою за відповідний період (квартал, півріччя).
 10. Важливо врахувати і той факт, що прибуток визначається наростаючим (накопичувальним) підсумком за календарний рік.
 11. Якщо співвласники ухвалять рішення про дивідендні виплати за підсумками минулого року, їм доведеться врахувати суми проміжних дивідендів, вже виплачених (отриманих) протягом цього року.
 12. Правила виплати дивідендів єдиному засновнику.

Чи можна не платити?

ТОВ вправі виплатити призначені дивіденди своїм засновникам, якщо неухильно дотримуються наступні умови, передбачені чинним законодавством:

 1. У господарського товариства (ТОВ) не спостерігається ознак фінансової неспроможності. Відносно даного юрособи не проводиться процедура банкрутства.
 2. Учаснику, який вибув засновнику повністю виплатили (відшкодували, компенсували) актуальну вартість частки, переданої господарському товариству.
 3. Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ Статутний капітал ТОВ повністю оплачений діючими учасниками. Непогашена заборгованість засновників відсутня.
 4. Величина чистих активів перевищує сумарну величину його статутного капіталу (КК) і резервного фонду (РФ).

Перераховані вище вимоги передбачаються двадцять дев’ятого статтею 14-ФЗ.

Якщо вони не дотримуються одночасно на момент передбачуваного розподілу прибутку, виплату дивідендів здійснювати не можна (до повного усунення або припинення наявних невідповідностей).

Коли виплачуються учасникам?

 • Юрособа (ТОВ) виплачує дивіденди пайовикам, якщо воно реально здійснює діяльність, за підсумками якої за певний проміжок часу утворився позитивний фінансовий результат (прибуток).
 • Як вже говорилося раніше, прибуток, що підлягає розподілу між засновниками юрособи, може фіксуватися звітністю не тільки за рік, а й за проміжні періоди (мається на увазі квартал, півріччя).
 • Отже, рішення про дивідендні виплати може виноситися зборами учасників один раз на рік, один раз в півроку або, як варіант, один раз в квартал, що передбачено 28 (двадцять восьмий) статтею 14-ФЗ.

Можлива чи ні щомісячна видача?

 1. Виплачувати дивіденди за більш короткі періоди (наприклад, місяць) забороняється.
 2. Остаточний підсумок чистого прибутку визначається за минулий рік, який вже повністю завершився.
 3. Будь-які проміжні виплати рекомендується здійснювати, коли є впевненість в отриманні потрібного обсягу прибутку за підсумками всього року.

Як отримати – способи отримання

 • Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ Виплата дивідендів виконується або за рішенням одноосібного власника юридичної особи, або на підставі протоколу загальних зборів співвласників.
 • Щоб прийняти потрібні рішення, необхідно сформувати звітність ТОВ за відповідний проміжок часу і скликати збори пайовиків – власників ТОВ.
 • Вердикт повинен містити такі відомості:
 • конкретний період виплати;
 • частина заробленого прибутку, спрямована співвласниками юрособи на дивідендну виплату;
 • форма і графік погашення дивідендів (позначається остаточний термін здійснення даних виплат).
 1. У протоколі зовсім не обов’язково вказувати порядок розподілу, оскільки дивіденди зазвичай виплачуються засновникам пропорційно часткам їх участі, якщо інший алгоритм не обговорений статутом ТОВ.
 2. Можна обмежитися зазначенням сукупної суми дивідендів, що підлягають виплаті.
 3. Якщо рішення вже винесено загальними зборами пайовиків ТОВ, воно повинно бути остаточно виконано протягом 60 (шістдесяти) днів, якщо інший термін реалізації таких виплат не передбачається статутом юрособи.

Порядок нарахування і сплати

Існує певний порядок, відповідно до якого засновникам господарського товариства (ТОВ) нараховуються і виплачуються дивіденди.

Цей порядок передбачає послідовну реалізацію таких етапів:

 1. Визначення актуальної величини чистих активів юрособи. Формула розрахунку регламентується нормами чинного законодавства.
 2. Дійсна величина чистих активів ТОВ повинна бути більше суми актуальних величин його статутного капіталу (КК) і резервного фонду (РФ). Якщо ця вимога не дотримується, дивіденди не підлягають виплаті.
 3. Приймається остаточний вердикт про розподіл прибутку між учасниками. Збори співвласників вирішує, як розпорядитися чистим прибутком – виплатити пайовикам дивіденди або, як варіант, направити на розвиток компанії. Якщо все ж вирішили виплачувати дивіденди, потрібно уточнити, яку частину чистого прибутку варто розподілити між засновниками. Крім того, слід визначитися з тим, як саме прибуток буде розподілятися між пайовиками (наприклад, пропорційно актуальним часток).
 4. Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ Рішення затверджується більшістю, оформляється протоколом загальних зборів. У протоколі відображаються найменування юрособи, перелік діючих учасників із зазначенням часткою, список питань для обговорення, винесений вердикт, а також сума, терміни і спосіб виплати. Якщо термін не уточнюється в протоколі, дивіденди виплачуються засновникам протягом шістдесяти днів з моменту винесення належного вердикту.
 5. Керівник господарського товариства видає розпорядження, в якому головному бухгалтеру або іншому уповноваженій особі доручається забезпечити виконання вердикту, винесеного загальними зборами пайовиків і оформленого належним протоколом. Наказ цей оформляється зазвичай секретарем або діловодом. Протокол зборів пайовиків є підставою для видання даного розпорядження і додатком до нього.
 6. Суми виплачуваних дивідендів обчислюються за обраним алгоритмом. Найпоширеніший варіант – загальна величина чистого прибутку, що підлягає розподілу, множиться на процентну частку кожного з учасників. З отриманих значень відразу ж утримуються податки (наприклад, ПДФО для пайовиків-громадян), які перераховуються безпосередньо в бюджет. Дивіденди (без податкових сум) можуть виплачуватися як безготівковим перерахуванням з розрахункового рахунку, так і готівкою з каси.
 7. Складається необхідна звітність, яка передається в податкову службу з дотриманням встановлених термінів. Наприклад, на кожного із засновників-громадян оформляються і подаються 2-ПДФО і 6-ПДФО.

На якому рахунку враховувати?

Бухгалтерський рахунок 84 відображає величину нерозподіленого прибутку господарського товариства.

Цей рахунок дозволяє оцінити, яку саме суму можна розділити між засновниками. Прибуток, що розподіляється у вигляді дивідендів, списується з 84 рахунки.

Цей рахунок підходить, якщо одержувачі дивідендів є юрособами, приватними підприємцями або звичайними громадянами, які не належать до співробітників цього господарського товариства.

Якщо ж дивіденди виплачуються працівникам компанії, що нараховуються суми краще відображати по 70 бухгалтерським рахунком.

Бухгалтерські проводки по нарахуванню та виплаті

Всі грошові операції, пов’язані з нарахуванням і виплатою засновникам юрособи обумовлених дивідендів, реєструються в бухгалтерському обліку певними проводками.

Дія Дебет кредит
Проводка – нараховані дивіденди суб’єктам, що не відносяться до співробітників товариства, за рахунок нерозподіленого прибутку 84 75
Дивіденди нараховуються працівникам товариства 84 70
Податок утримується з дивідендів, що виплачуються суб’єктам, що не відносяться до працівникам товариства 75 68
Податок утримується з дивідендів, що виплачуються працівникам товариства 70 68
Проводка – виплачені дивіденди суб’єктам, що не відносяться до працівникам товариства 75 51,50
Проводка – дивіденди перераховані працівникам товариства 70 51,50
Податки, утримані з дивідендних виплат, перераховуються (переводяться) до бюджету 68 51
Дивіденди, які не вдалося виплатити суб’єктам, що не відносяться до співробітників товариства, списуються (повертаються) на рахунок нерозподіленого прибутку 75 84
Дивіденди, які не вийшло виплатити працівникам товариства, списуються (повертаються) на рахунок нерозподіленого прибутку 70 84

Розподіл і виплата дивідендів між засновниками ТОВ у 2018 році

Основною метою ведення будь-якого бізнесу є отримання прибутку, поділ якої серед учасників господарської діяльності (після оплати обов’язкових платежів) провадиться у формі дивідендів.

Умови розподілу прибутку

Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ У статуті підприємства описується розподіл дивідендів у ТОВ між його учасниками, сама процедура проводиться згідно з цим установчого документу.

Принципи виплати грунтуються на положеннях ФЗ № 14 (08.02.1998), які передбачають для поділу залишку прибутку:

 1. в повному обсязі проплачений капітал (статутний);
 2. перевищення над показниками резервного фонду, статутного капіталу показника чистих активів компанії, також і після ділення чистого прибутку;
 3. оплату в повному розмірі частки який виходить зі складу організації учаснику;
 4. відсутність у ТОВ ознак банкрутства (до і після видачі дивідендів).

Важливо! Зазначені обмеження повинні враховуватися в момент виникнення рішення про виплату і на день власне сплати доходу. Якщо після прийняття рішення ситуація змінилася до стану, що не дозволяє здійснити розподіл коштів, то виплата дивідендів в ТОВ повинна проводитися після зникнення негативних змін.
Завантажити для перегляду і друку:

Федеральний закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.1998 N 14-ФЗ (остання редакція)

Порядок розподілу прибутку засновниками

Процедура виплати дивідендів відбувається в кілька етапів.

Аналіз результатів діяльності

На попередній стадії підготовки до поділу прибутку потрібен аналіз фінансового стану компанії, визначення можливості здійснення видачі коштів.

За бухгалтерським обліком перевіряється:

 • показник чистих активів (різниці між активами і пасивами (зобов’язаннями));
 • його співвідношення з розміром СК і резервного фонду.

Сума, отримана після вирахування розміру СК з показника чистих активів, може бути спрямована на видачі учасникам ТОВ (частково, в повному обсязі).

збори засновників

Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ На наступному етапі готується рішення щодо розподілу дивідендів.

В ході загальних зборів засновники компанії стверджують звітність про діяльність організації та на підставі отриманих фінансових результатів приймають рішення розподілити отриманий дохід. Хід зборів засновників оформляється протоколом або рішенням засновника, якщо в компанії один учасник.

У тексті повинні знайти відображення:

 1. розмір доходу, який передбачається розподілити;
 2. суми кожного співвласника (по частках в КК або в розмірах, визначених статутом);
 3. період;
 4. форма видачі.

Збори про розподіл коштів може проводитися після закінчення звітного періоду (року), але не раніше, ніж через 2 місяці. На підставі протоколу зборів видається наказ про нарахування та сплату нарахованих сум.

Важливо! Розподіл заробленого компанією прибутку не входить в число обов’язкових заходів, отриманий дохід можна використовувати для цілей розвитку підприємства.

Якщо засновниками не було прийнято рішення про направлення на видачі учасникам залишку чистого прибутку, то будь-який з учасників товариства не може претендувати на отримання її частини навіть через звернення до суду.

остаточні виплати

Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ Остаточний етап процедури, що полягає у виплаті нарахувань, повинен відбуватися в законодавчо встановлений термін (до 60 днів) після прийняття рішення. Період інший тривалістю (меншою) може бути обумовлений в статуті організації або в протоколі зборів його засновників.

Якщо у відведений час учасник ТОВ не звернувся за отриманням нарахувань, він зберігає своє право отримання частки протягом 3 років, якщо в статуті підприємства не зазначено інше (до 5 років).

Пропущений для отримання коштів строк не підлягає відновленню за винятком законодавчо визначених ситуацій (ФЗ № 14, 08.02.1998). Неодержаний сума відображається на рахунку нерозподіленого прибутку товариства.

Розподіл прибутку в ТОВ

Розподіл прибутку в ТОВ – важлива процедура для кожного учасника при отриманні своєї частини доходу від господарської діяльності підприємства. У статті розглянуто порядок розподілу прибутку між учасниками, правові аспекти, що обмежують виплату, а також зміни в законодавстві щодо відповідальності виконавчого органу перед учасниками загальних зборів.

Порядок розподілу дівідендів (прибутку) для учасников ТОВ

Порядок розподілу прибутку в ТОВ

Концепція ст. 28 ФЗ «Про ТОВ» від 08.02.1998 р визначає, що основна умова виплати власникам доходу виникає в момент прийняття відповідного рішення загальними зборами. Таким чином, господарського суб’єкта неможливо примусити до розподілу чистого прибутку, навіть якщо вона виходить їм регулярно. Рішення може прийматися суспільством раз в три місяці, по півріччях і щорічно.

Під чистим прибутком організації розуміється та частина загального прибутку, яка залишилася після оподаткування та визначається за бухгалтерською звітністю. Нею і розпоряджаються учасники товариства.

Важливо! Мається на увазі реальний прибуток, а не та, що планується до отримання.

За юрособою закріплюється право вирішувати, чи буде в цьому році розподілятися прибуток між власниками. Загальні збори можуть вирішити направити вільні активи на:

 • примноження статутного капіталу;
 • розвиток бізнес-напрямків;
 • бонуси працівникам компанії;
 • закриття заборгованостей;
 • інші потреби.

Краще проводити підсумкові виплати за рік, коли вже точно відома реальний прибуток організації.

У разі нарахування дивідендів з щоквартального доходу, коли за підсумками року дохідність вийшла менша від тієї, на яку розраховували, вони будуть перекваліфіковані в винагороду фізособі.

Відповідно доведеться переробляти всю звітність і доплатити страхові внески. Щоб не займатися подібними рутинними справами, віддайте цей бухгалтерський функціонал на аутсорс.

Для бухгалтерів рішення власників про виплату прибутку ТОВ – первинний документ, який ляже в основу проведення господарських операцій з обліку та перерахування зазначених в ньому грошових сум.

До загальних зборів бухгалтерією готуються наступні довідки, що підтверджують наявність доходу:

 • довідка, яка фіксує чистий прибуток підприємства;
 • фінансове висновок, що в цій момент у організації є всі підстави виносити рішення про розподіл прибутку в ТОВ.

На зборах обговорюються питання, внесені до порядку:

 1. Який відсоток буде розподілятися безпосередньо між власниками бізнесу.
 2. Яким способом проводити розрахунок: готівкою через касу або безготівковим перерахуванням.
 3. Період здійснення платежу.

У компаніях, що мають одного власника, збори не проводяться, і протокол не складається. Їм одноосібно оформляється рішення із зазначенням розміру платежу і способу його видачі (ст. 39 ФЗ РФ за №14).

Якщо серед співзасновників не досягнуто згоди чи ні кворуму, примусити прийняти їх рішення не можна навіть через суд. Подібна дія вважається втручанням в правове поле юрособи, яке порушує права його учасників.

Протокол зборів про розподіл прибутку в ТОВ

У протоколі фіксується намір учасників про розподіл чистого прибутку в ТОВ і на які цілі її планують витратити.

Не так давно було введено нове правило (ФЗ за № 99 від 5 травня 2014 року), згідно з яким, якщо інше не встановлено в статуті, протокол потрібно нотаріально завірити.

Відповідною статтею законодавець закріпив обов’язкове підтвердження фактичного присутності на зборах засновників. Власники можуть підтвердити цей факт за допомогою використання технічних засобів (відеозапис), якщо це закріпити в статуті.

Протокол про розподіл прибутку в ТОВ фіксує тільки загальну суму грошових коштів, що підлягають нарахуванню. Показники індивідуальних платежів проводяться через форми бухгалтерської звітності.

Термін виплати прибутку в ТОВ

Якщо в статуті не передбачено терміну виплати, то до уваги береться період, встановлений законодавством. Він становить 60 календарних днів. Чи отримає власник належні йому гроші, якщо він пропустив встановлений термін? Отримає.

Питання регулюється ст. 395 ГК РФ і передбачає трирічний період, в який можна звернутися з позовом до суду і отримати гроші. За кожен день прострочення статтею встановлено нарахування пені. Статутом цей відрізок часу подовжується до п’яти років.

Важливо!Суд прийме на розгляд звернення власника на виплату тільки в тому випадку, якщо є рішення загальних зборів з цього приводу. Якщо його немає, то немає підстав для звернення.

Виняток становлять випадки, коли під впливом погроз або фізичного насильства у позивача не було можливості висунути відповідну вимогу.

При незатребуваності грошових коштів з прибутку і закінчення тимчасового періоду, її перераховують в рахунок нерозподіленого чистого прибутку минулих років.

як отримати відомості про державну реєстрацію юридичної особи

Порушення порядку проведення загальних зборів

Будучи вищим органом управління, загальні збори вирішує багато важливих питань, у тому числі і питання розподілу прибутку в ТОВ. Виконавчий орган займається оповіщенням про дату учасників зборів (ст. 36 ФЗ РФ за № 14), розсилаючи їм повідомлення в тридцятиденний термін.

Коли засновник один, необхідності в цій процедурі немає, так як законодавством передбачено спрощений порядок проведення загальних зборів.

На практиці зустрічаються зловживання або порушення процедури підготовки та проведення загальних зборів власників. Це призводить до таких наслідків:

 • суд визнає винесене рішення недійсним;
 • співзасновники несуть збитки і несприятливі правові наслідки.

З огляду на ці обставини, ФЗ РФ від 9 лютого 2009 року були внесені зміни в КоАП РФ. Мета законодавчої ініціативи – посилити контроль за юрособами в дотриманні останніми вимог щодо проведення загальних зборів учасників товариства.

Порушення порядку проведення зборів щодо розподілу прибутку в ТОВ діляться на три групи:

 1. недотримання законних вимог до порядку проведення зборів (неповідомлення сторін, порушення термінів і т. д.).
 2. порушення змісту повідомлень (не вказується час, адреса, дата).
 3. серйозні порушення в процесі прийняття рішення, які приймають участь в загальних зборах сторін (зміна порядку, прийняття рішення без належного кворуму, складання протоколу в різних редакціях і т. д.).

За ці правопорушення ст. 15.23.1 КпАП строго карає у вигляді штрафів:

 • для фізосіб – від 2 000 до 4 000 рублів;
 • для посадових осіб – від 20 000 до 30 000 рублів або дискваліфікація від посади до року;
 • для юросіб – від 500 000 до 700 000 рублей.

Виплата дивідендів в ТОВ в 2019 році – протокол зразок, засновником, Відразу ж після прийняття рішення

Засновники ТОВ отримують дохід за рахунок прибутку від діяльності підприємства. Але виплати відбуваються в строго визначеному порядку. Не можна просто так вилучити кошти з обороту.

Як в 2019 році виплачуються дивіденди в ТОВ? Юрособи, які зареєстровані як ТОВ, має право направляти частину отриманого прибутку на виплати засновникам товариства.

Розподіл коштів здійснюється в зумовленому законом порядку. Який порядок виплати дивідендів засновникам ТОВ в 2019 році?

загальні моменти

Засновники ТОВ є безпосередніми власниками підприємства. Чому ж не можна просто витратити отриманий прибуток?

Обумовлено це тим, що будь-яка трата компанії повинна бути обгрунтована і документально підтверджена. Звичайно, засновники товариства є його власниками.

Але власником майна виступає організації. А майно ТОВ осібно від особистого майна засновників.

Гроші компанії допускається брати за трьома підставами:

 1. Під звіт, коли що-небудь купується за готівку для організації.
 2. Позика, який обов’язково повертається фірмі.
 3. Дивіденди, які є доходом від діяльності підприємства і які можна витрачати на свій розсуд.

Але розподіл дивідендів здійснюється в строго визначеному порядку. Якщо відобразити коротку схему дій, то буде потрібно:

 • визначити суму дивідендів;
 • прийняти рішення про виплату;
 • видати дивіденди і утримати ПДФО.

Незважаючи на гадану простоту процесу, кожен етап вимагає правильного оформлення. Як же виплатити дивіденди ТОВ?

Що потрібно знати

В першу чергу, потрібно зрозуміти, що таке дивіденди. За російським податковим законодавством дивідендом називається всякий дохід, що отримується учасниками організації після виплати податків.

Причому розподіляються доходи ТОВ відповідно до часток засновників. Таким чином, виплачують дивіденди виключно з чистого прибутку підприємства.

З отриманого доходу виплачуються податки, робляться перерахування до фондів. Тільки після цього прибуток розподіляється між учасників.

Тут потрібно відзначити такий нюанс, що норма щодо порядку визначення обсягу прибутку міститься в Законі про АТ.

Згідно з його положеннями чистий прибуток знаходиться на підставі відомостей бухгалтерської звітності. Закон про ТОВ вказівки на порядок визначення прибутку не містить.

В цьому випадку діє принцип застосування норм ЦК РФ за аналогією. Тобто ТОВ визначають обсяг чистого прибутку так само, як і ВАТ, керуючись бухгалтерськими документами.

Не можна розподілити дивіденди в таких випадках, як:

 • виплата статутного капіталу не в повному обсязі;
 • не виплачена частка учасника, що вибуває з товариства;
 • наявні ознаки банкрутства або їх виникненню посприяє розподіл прибутку.

Яка їхня роль

Основне завдання виплати дивідендів складається в забезпеченні доходу учасників товариства. Будь-яке ТОВ створюється з метою отримання вигоди, тобто комерційна діяльність повинна приносити прибуток.

Основою для початку роботи стає статутний капітал. В процесі діяльності відбувається примноження активів компанії за рахунок отримання доходу.

Але крім доходу, у організації присутні певні витрати. Необхідно виплачувати заробітну плату співробітникам, відшкодовувати виробничі витрати, оплачувати податки і обов’язкові збори.

Все, що залишається після вирахування обов’язкових витрат є нерозподіленим прибутком. У законодавстві відсутнє поняття «чистої» прибутку.

Тому за основу беруться дані бухобліку, що підтверджуються бухгалтерським балансом і супутніми додатками.

Баланс включає в себе рядок із зазначенням нерозподіленого прибутку або непокритого збитку, тобто економічного результату. Цей показник і стає основою для розрахунку дивідендів.

Правова база

Детально про дивіденди учасників ТОВ сказано в ст.28 ФЗ № 14 від 8.02.1998 «Про ТОВ». Згідно з цим нормативом виплата дивідендів здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників.

При цьому існують окремі законодавчі обмеження, які потрібно враховувати при прийнятті рішення.

Порядок виплати дивідендів регламентує цілий ряд нормативних актів, а саме:

ФЗ № 208 від 1995 року і ФЗ № 14 від 1998 року Положення нормативів кажуть, що рішення про виплату приймається загальними зборами. Причому закріплюються підсумки обговорення підписаним протоколом
ФЗ № 14 від 1998 року Вказує на можливість розподілу дивідендів один раз в квартал, півріччя або рік
Податковий Кодекс РФ Закріплює обов’язок організації щодо самостійного розрахунку сум податкових платежів
листи Мінфіну Регламентують терміни сплати податків

порядок оформлення

При розподілі дивідендів ТОВ слід дотримуватися такого порядку дій:

Підрахунок чистого прибутку і визначення величини доходу, доступного до отримання Організація має право виплатити дивіденди лише в тому випадку, коли обсяг чистого доходу більше статутного капіталу
Ухвалення рішення про виплату дивідендів Скликаються загальні збори засновників. Учасники стверджують бухгалтерську звітність, обговорюють способи розподілу прибутку і визначають терміни для здійснення виплат. Для розрахунку суми дивідендів кожного учасника загальна сума нарахованих дивідендів множиться на процентне значення частки засновника
Виплата дивідендів і сплата податків Дивіденди виплачуються в призначений термін. При цьому з них утримуються ПДФО – 13% для резидентів РФ і 15% для нерезидентів. Податок перераховується на наступний день після виплати учасникам. Відомості про виплачені суми та утриманий податок відображаються в квартальному і річному звітах (6-ПДФО, 2-ПДФО). Страхові внески на дивіденди не нараховуються

Умови виплати дивідендів в ТОВ

Якщо говорити про умови виплати дивідендів ТОВ, то зазначити потрібно той факт, що не можна здійснити виплати при банкрутстві або ризик його виникнення.

Наприклад, вартість чистих активів відповідає сумі статутного капіталу. Зрозуміло, що будь-які виплати на користь засновників зменшать оборотні кошти компанії.

Зменшення статутного капіталу вимагає поповнення його, закріплення в Статуті меншої суми або ліквідації ТОВ.

Крім того наявність боргів перед вибули засновниками так само унеможливлює розподіл прибутку.

Згідно із законом кожен учасник ТОВ при виході з товариства мають право одержати вартість своєї частки. Тому в першу чергу виплачуються частки колишніх учасників.

У 2019 немає необхідності оплачувати статутний капітал до реєстрації ТОВ. Внести свою частину оплати учасники можуть протягом 4 місяців після реєстрації.

Але за цей час у організації може виникнути чистий прибуток, яку можна розподілити. Але для виплати статутний капітал повинен бути сплачений в повному обсязі.

В які терміни після прийняття рішення

Частота виплати прибутку визначається засновниками. Але незалежно від затверджених періодів термін оплати не може перевищувати 60 днів.

Відповідно, протягом двох місяців кожен учасник повинен отримати належну йому частину прибутку.

Причому виплата може здійснюватися не тільки грошовими коштами, а й майном, якщо такий варіант закріплений Статутом.

Якщо в установлений законом термін учасник не отримав належні дивіденди, то він має право звернутися з позовом до суду. Факт недотримання термінів визнається порушенням прав засновника.

Важливо! Визначаючи частоту виплати дивідендів, учасники повинні керуватися Статутом. Якщо в Статуті йдеться, що прибуток розподіляється раз на рік, то частіше платити дивіденди не можна.

Для зміни графіка потрібно внести належні зміни до установчих документів.

Перелік документів

 • Для виплати прибутку учасникам ТОВ потрібно правильне документальне оформлення.
 • Знадобиться підготувати:
 • Розподіл прибутку в ТОВ супроводжується здачею звітності:
за ПДФО довідка 2-ПДФО, що здається в ФНС до 1 квітня наступного за звітним року
звіт 6-ПДФО, що подається до податкових органів щоквартально до останнього дня місяця, наступного за звітним кварталом та здається працівникам щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним періодом
За прибутком (у вигляді декларації) проміжна звітність – до 28 числа місяця, наступного за звітним періодом
остаточна звітність – до 28 березня року, наступного за звітним

Прийняття рішення

Рішення про видачу засновникам дивідендів приймається учасниками за допомогою скликання загальних зборів.

Проводити такі збори можна не раніше, ніж буде підготовлена ​​бухгалтерська звітність за відповідний період. Якщо мова йде про річну звітність, то вона повинна бути затверджена.

Причому твердження звітності здійснюється в період з 1 березня по 30 квітня року, наступного за звітним.

Затвердження звітності і питання розподілу прибутку можуть вирішуватися в рамках одних зборів.
Факт проведення зборів оформляється затвердженої в ТОВ формою протоколу.

Причому допускається вказувати в протоколі єдину суму дивідендів, належних до виплати. Розподіл відбувається пропорційно часткам або відповідно до положень Статуту.

До відома! Дивіденди можуть сплачуватися майном, але така виплата прирівнюється до реалізації.

Це призведе до необхідності сплати додаткових податків. Тому грошові платежі більш доцільні.

зразок протоколу

У протоколі загальних зборів учасників вказуються такі відомості:

 • місце і дата проведення загальних зборів;
 • дані голови і секретаря засідання;
 • повний перелік учасників;
 • частка в статутному капіталі кожного засновника;
 • порядок денний;
 • прийняті постанови.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ можна скачати тут. Додатково до протоколу складається рішення загальних зборів.

Воно стає підставою для виплати дивідендів і на нього наводиться посилання у відповідному наказі.

У рішенні встановлюється точний термін для здійснення виплат та спосіб виплати (грошима або майном).

Загальний термін виплат не може перевищувати 60 днів. Але якщо учасник не отримав належні йому дивіденди, то звернутися за їх виплатою він має право протягом трьох років.

виникаючі нюанси

Нюанси, які виникають при виплаті дивідендів, стосуються способу оплати. Найчастіше виплачуються грошові кошти. Причому може мати місце, як готівковий, так і безготівковий розрахунок.

Але при цьому категорично заборонено виплачувати дивіденди за рахунок виручки, що надійшла в касу. Для цієї мети в касу повинна бути спеціально внесена необхідна сума.

Відео: як нарахувати, виплатити і утримати з них податки

Якщо прийнято рішення про видачу дивідендів майном, то учасники можуть отримувати свою частину виплат основними засобами, продукцією, цінними паперами.

Однак виплата дивідендів майном ТОВ прирівнюється до реалізації майнових цінностей.

Оскільки у майна змінюється власник, то передбачається, що компанія отримала певний дохід. Звідси випливає необхідність оплати податкових зборів.

На ОСНО виплачується податок на прибуток і на додану вартість. На ССО отримане враховується як додатковий дохід.

Чи є обмеження

При розподілі прибутку ТОВ потрібно враховувати законодавчі обмеження. У податкових органів можуть виникнути претензії, якщо дивіденди виплачені:

Без урахування часток учасників При цьому не має значення те, що непропорційність виплат може бути закріплена Статутом і учасники цілком згодні з виробленими розрахунками
Не за рахунок чистого доходу звітного року і нерозподіленого прибутку попередніх періодів Наприклад, прибуток раніше була направлена ​​в резервний фонд або нарахована прибуток з урахуванням проміжних виплат меншою від статутного капіталу
При наявності обмежень на виплату Наприклад, мають місце недолік чистих активів, невиплачені частки ТОВ, присутність ознак банкрутства

єдиному засновникові

Якщо в ТОВ є єдиний засновник, то необхідність в складанні протоколу відсутній. Учасник самостійно приймає рішення, оформлюючи його у вільній формі.

У рішенні вказується:

 • загальна сума дивідендів;
 • розрахунковий період;
 • місце і дата складання документа;
 • підпис засновника.

Єдиний засновник має право оформити виплату тільки частини дивідендів, а решту коштів спрямувати на інші потреби. Крім того дивіденди можна накопичувати.

Отримання прибутку це право власника, а не обов’язок. Рішення про виплату дивідендів єдиному засновнику ТОВ можна скачати тут.

при ліквідації

У разі ліквідації ТОВ діяльність його припиняється повністю. Порядок правонаступництва у відношенні прав і обов’язків не передбачається.

Значить, всі розрахунки повинні бути здійснені до офіційного закриття компанії, в тому числі і розподіл прибутку.

Але отримати дивіденди можна тільки за рахунок коштів організації, вільних від боргових зобов’язань.

Тому при ліквідації організації дотримується наступний порядок виплат:

 1. Зарплата працівникам.
 2. Оплата боргів перед бюджетом і позабюджетними фондами.
 3. Розрахунки з кредиторами / контрагентами.
 4. Виплата часток учасників з коштів, що залишилися.

Коли один з учасників ТОВ одночасно займає будь-яку посаду в компанії, то спочатку йому виплачують зарплату як співробітнику. Потім він на рівних правах бере участь в розподілі прибутку.

Потрібно знати, що після завершення всіх розрахунків з третіми особами, спочатку між учасниками розподіляється нарахована, але не виплачена прибуток.

Потім здійснюється розрахунок прибутку на поточний період і виконується її розподіл.
Виплата дивідендів при ліквідації ТОВ не скасовує необхідності сплати податку на прибуток в повному обсязі.

У будь-якому випадку подається податкова декларація, вона буде «нульовий» при відсутності податкової бази.

Рішення про необхідність розподілу дивідендів приймають самі засновники. Не обов’язково дохід повинен розподілятися між учасниками.

Отриманий прибуток може бути спрямована на розвиток бізнесу або на збільшення капіталу. Крім того можливо розподіл тільки частини прибутку.

Але незалежно від прийнятого рішення потрібно дотримати всі етапи оформлення процедури.

Увага!

 • У зв’язку з частими змінами в законодавстві інформація часом застаріває швидше, ніж ми встигаємо її оновлювати на сайті.
 • Всі випадки дуже індивідуальні і залежать від безлічі факторів. Базова інформація не гарантує рішення саме Ваших проблем.

Тому для вас цілодобово працюють БЕЗКОШТОВНІ експерти-консультанти!

ЗАЯВКИ ТА ДЗВІНКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЦІЛОДОБОВО і БЕЗ ВИХІДНИХ ДНІВ.

Як відбувається виплата дивідендів в ТОВ

Виплата та отримання дивідендів в ТОВ вважається закономірним підсумком її господарської діяльності за звітний період.

Тому грамотний і законний порядок проведення та оформлення цієї операції має дуже важливе значення.

Наша нова стаття розповість читача про те, як сьогодні проходить даний в процес в більшості компаній і які «підводні камені» зустрічаються на шляху учасників в ході розподілу прибутку.

уточнення терміна

Почнемо з того, що закон про ТОВ № 14 – ФЗ від 08.02.1998 року взагалі не знає такого поняття, як дивіденди. Замість нього, законодавець використовує термін «чистий прибуток». Ось вона то і виплачується власнику частки при дотриманні всіх умов, обумовлених в законі про ТОВ.

З іншого боку, вживання даного терміна по відношенню до ТОВ не є такою вже грубою помилкою. Наприклад, Великий тлумачний словник сучасної української мови Д.Н. Ушакова (м.Москва, видавництво «Альта – Принт», 2005 рік) розуміє під дивідендами частина прибутку, одержуваної власниками фірми.

До того ж і наші судді, виносячи рішення у спорах, що стосуються розподілу прибутку ТОВ, найчастіше називають її дивідендами.

Хто має право на дивіденди

Будь-яке ТОВ створюється для отримання прибутку. Відповідно, чистий прибуток, що надійшла в результаті діяльності юрособи, ділиться тільки між його співвласниками (ч.1 ст.28 закону № 14 – ФЗ). Звичайно, частина цих грошей може піти на премії керівництву і співробітникам ТОВ за підсумками кварталу або року. Однак це будуть вже не дивіденди, а саме, виплати найманим працівникам.

Як розподіляються дивіденди

Якщо ТОВ належить одному суб’єкту, то питання про розподіл прибутку вирішується просто – її всю забирає собі власник. В інших випадках дивіденди діляться між власниками фірми пропорційно розмірам їх часток. Чим більше частка – тим більше і сума доходу.

Форма виплати доходу

В абсолютній більшості випадків дивіденди виплачуються коштами. Однак держава не забороняє видавати дивіденди і в натурі. Хоча такий розподіл доходів все одно повинно мати грошову оцінку.

Наприклад, учасник ТОВ отримав дивіденди у вигляді квартири, переданої йому від Товариства у власність, вартістю 1 309 425 рублів, що відповідає його частці розподіленого прибутку (рішення АС Тамбовської області у справі №А64 – 5975/2017 від 10.08.2018 року).

Документальне оформлення розподілу чистого прибутку

Рішення про направлення дивідендів співвласникам юрособи повинне бути оформлено відповідним чином. Якщо в ТОВ два і більше учасників, то воно оформляється протоколом. Про порядок складання протоколу ви можете прочитати в статті, раніше опублікованої на нашому сайті (Правила проведення загальних зборів в ТОВ і порядок оформлення протоколу).

Невідображення в протоколі рішення про розподіл чистого прибутку веде до відсутності самих виплат. Іншими словами, учасник не може ось так, просто, за своїм бажанням, вимагати заплатити йому дивіденди, коли ТОВ не приймало подібного рішення, що не оформляла його документально і не розраховувало розміри виплат.

Наприклад, учасниця юрособи звернулася до арбітражу і зажадала перерахувати їй дивіденди за останні 5 років. При цьому, вона не вказала в позові суму виплат і не представила протоколи, які свідчать про те, що ТОВ взагалі розподіляла прибуток всі ці роки. В результаті арбітраж відмовив позивачці.

Мотивуючи свій вердикт, суддя зазначив, що позивач не заявив вимогу, виражене в матеріально – грошовій формі. Позов про перерахування дивідендів не може носити абстрактний характер і повинен містити конкретні вимоги в грошовому вираженні.

До всього іншого, доходи взагалі не можуть бути нараховані, коли організація не розподіляла чистий прибуток і не приймала рішення про це (рішення АС м Москви у справі №А40 – 78844/18 – 159 – 568 від 24.07.2018 року).

Якщо ж власником Товариства є одна людина (або юрособа), то він становить не протокол, а Рішення. У ньому він вказує про нарахування дивідендів в свою користь. Подібне рішення є обов’язковим для ТОВ.

Так, єдиний засновник юрособи вирішив розподілити прибуток і виплатити собі порядку 114 мільйонів рублів. Надалі він продав компанію і вийшов зі складу учасників. Через деякий час колишній власник звернувся в ТОВ і зажадав перерахувати гроші на його рахунок.

Однак нові учасники відмовилися зробити це, заявивши, що не приймали такого рішення. Тоді громадянин звернувся до суду і виграв справу. Арбітраж стягнув на його користь все гроші (рішення АС Челябінської області у справі №А76 – 31476/2017 від 29.10.2018 року).

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що розпорядження єдиного власника ТОВ про перерахування собі дивідендів, має таку ж силу, як і рішення зборів співвласників фірми.

періодичність дивідендів

Ст.28 закону про ТОВ вводить досить жорсткі часові відтинки для розрахунку, обчислення і виплат власникам їх доходів.

Хоча саме розпорядження про виплати і може прийматися кожен квартал, раз в шість місяців або навіть тільки один раз в рік. Крім того, періоди, а також процедура переказу грошей може встановлюватися самою юрособою.

Однак відрізок часу за який слід зробити виплату, не повинен бути більше 60 днів з моменту прийняття рішення про її проведення.

У разі, коли Товариство не перерахує співвласнику його частина доходу після розподілу, то він протягом трьох років, має повне право вимагати від юрособи виплатити його.

Втім, статут компанії може передбачати і більш довгий проміжок часу. Однак, в будь-якому випадку, він не повинен бути більше п’яти років.

Після закінчення зазначених періодів, незатребувані суми відображаються в бухгалтерському обліку, як нерозподілений прибуток.

Цікаво, що за своїм правовим змістом дані періоди є ще і термінами позовної давності. Тобто суб’єкт має право вимагати виплати не тільки у самого ТОВ, а й через суд.

Пропуск вищевказаних термінів приведе до відмови в задоволенні вимог.

До речі, вони (терміни, зрозуміло) не відновлюються навіть якщо після оформлення рішення про виплату дивідендів виникли будь-які перешкоди до виплати грошей.

Наприклад, учасники юрособи вирішили розподілити між собою прибуток за 2011 рік. Однак незабаром, щодо їх фірми була введена процедура банкрутства. Вона розтягнулася на цілих 4 роки. Зрештою ТОВ і кредитори прийшли до мирової угоди і провадження у справі було припинено.

Тоді один з учасників звернувся в суд і зажадав виплатити йому дивіденди за 2011 рік. Він вважав, що процедура банкрутства призупинила термін позовної давності. Однак арбітраж відмовив йому в цьому.

Виносячи рішення, суддя зауважив, що банкрутство не є поважною причиною для відновлення терміну в подібних випадках. Тим більше, що закон взагалі не передбачає їх відновлення при невиплату дивідендів.

Виняток стосується лише тих випадків, коли учасник не подавав вимога про виплату в результаті погроз або насильства (рішення АС Кемеровської області у справі №А27 – 14483/2017 від 04.10.2017 року).

Як відбувається виплата

Як правило, гроші перераховуються на особистий рахунок засновника, на його картку. Якщо учасником є ​​інша юрособа, то кошти переводяться йому на розрахунковий рахунок.

У багатьох учасників виникає питання: а чи може фізособа отримати дивіденди через касу «готівкою»? Взагалі закон про ТОВ не забороняє цього. Точніше він нічого не говорить про подібну можливість.

І в судових актах досить часто фігурують випадки, коли власники часткою отримували свої доходи саме через касу (рішення АС Володимирській області у справі №А11 – 9310/2017 від 23.11.2017 року).

Дивіденди для учасників ТОВ

Дивіденди – це дохід, який отримують учасники організації при розподілі прибутку, що залишається після оподаткування. Заради отримання прибутку і затівається створення бізнесу, тому для власника ТОВ важливо знати, яким саме чином він може її отримати.

Нагадаємо, що індивідуальний підприємець може вільно розпоряджатися отриманим доходом в особистих потребах, тобто знімати гроші з розрахункового рахунку, брати їх з каси, переводити безготівковим шляхом. Єдина умова – він не повинен мати заборгованостей по податках і внесках.

Учасник ТОВ може отримати гроші від бізнесу у вигляді зарплати, якщо він працює за трудовим договором у своїй організації, або у вигляді дивідендів, але за умови, що діяльність товариства була успішною.

Коли дивіденди розподіляти не можна

Зрозуміло, дивідендів до виплати не буде, якщо суспільство не проводила діяльність або вона виявилася збитковою. Не можна розподілити у вигляді прибутку і такі засоби як, наприклад, кредит, взятий організацією на певні цілі, або виплачувати дивіденди, коли є непогашені збитки минулих років.

Прибуток від діяльності товариства неможливо розподілити і в наступних ситуаціях (ст. 29 закону «Про ТОВ»):

 • в повному обсязі оплачений статутний капітал;
 • суспільство відповідає ознаками банкрутства на момент прийняття рішення про видачу дивідендів або буде мати такі ознаки після їх видачі;
 • вартість чистих активів ТОВ менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті прийняття рішення про виплату дивідендів;
 • до виплати дійсної вартості частки або частини частки учасника товариства;
 • інші випадки, передбачені законом або кредитними зобов’язаннями організації.

Якщо зазначені обставини припиняються, то ТОВ зобов’язане виплатити своїм учасникам прибуток, про розподіл якої між учасниками товариства було прийнято рішення.

Що таке чисті активи

Фондам і чистими активами товариства з обмеженою відповідальністю присвячена окрема стаття 30 закону «Про ТОВ», тому в двох словах варто дізнатися, що це таке.

Чисті активи -це різниця між активами і пасивами організації за даними бухгалтерського балансу.

До активів відноситься все майно компанії у всіх його видах: грошові кошти, запаси (сировина та матеріали, готова продукція, відвантажені товари, витрати в незавершеному виробництві), основні засоби, дебіторська заборгованість, фінансові вкладення та ін. Пасиви – це борги організації (по позиками і кредитами, кредиторська заборгованість, резерви майбутніх витрат і ін.).

Розраховує чисті активи бухгалтер, і не завжди думка власника на те, яку частину прибутку можна отримати у вигляді дивідендів, буде збігатися з даними балансу.

У річному звіті товариства станом чистих активів повинен бути присвячений окремий розділ. У ньому відображають динаміку зміни вартості чистих активів і статутного капіталу за останні завершені фінансові роки. Якщо вартість чистих активів товариства виявилася меншою від його статутного капіталу, то треба провести аналіз причин і факторів, що призвели до такого стану.

Повинні бути вжиті заходи, щоб привести вартість чистих активів у відповідність розміру статутного капіталу. Якщо така відповідність не буде досягнуто протягом шести місяців після закінчення фінансового року, то треба прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або ліквідувати ТОВ.

Як часто ТОВ може виплачувати дивіденди

Стаття 28 закону «Про ТОВ» дозволяє розподіл дивідендів учасникам товариства щоквартально, раз на півроку або раз на рік. Періодичність виплат дивідендів повинна бути прописана в статуті ТОВ. Дивіденди, які розподіляють не за підсумками року (а раз в квартал або півроку) називають ще проміжними.

Щодо такої періодичності є наступний нюанс – якщо за підсумками року діяльність організації виявиться збитковою, то дивіденди розподіляти не можна.

В цьому випадку ті суми, що вже були виплачені учасникам, будуть визнаватися не дивідендами, а виплатами фізичним особам, на які треба нараховувати страхові внески.

Крім того, доведеться вносити зміни в уже здану звітність, тому розподіляти прибуток між учасниками щоквартально має сенс тільки при стабільному доході.

Як розподіляються дивіденди

Розподіляти дивіденди можна тільки на підставі рішення загальних зборів учасників (або рішення єдиного учасника ТОВ). На загальних зборах затверджується бухгалтерська звітність організації, визначається сума, яка буде розподілена у вигляді дивідендів, і конкретний розмір виплат по кожному учаснику. Оформляється рішення протоколом в звичайному порядку.

У загальному випадку прибуток ТОВ, спрямована на виплату дивідендів, розподіляється між учасниками пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі, але статутом товариства може бути встановлений інший порядок розподілу прибутку між учасниками товариства. Виплатити дивіденди учасникам ТОВ треба не пізніше 60 днів з дня прийняття такого рішення.

Отриману за підсумками року прибуток необов’язково виплачувати у вигляді дивідендів, можна залишити її нерозподіленого або створити резервний фонд для розвитку організації (на відміну від акціонерного товариства, створювати резервний фонд ТОВ має право, але не зобов’язана).

Дивно, що, на думку Мінфіну, висловлену в деяких листах, нерозподілений прибуток минулих років не може бути спрямована на виплату дивідендів за підсумками звітного року.

Виразно прокоментувати свою відповідь міністерство не змогло, а після декількох судових рішень з цього питання на користь учасників ТОВ легітимність розподілу прибутку минулих років вже не піддається сумніву.

оподаткування дивідендів

На суми дивідендів, що виплачуються учасникам – фізичним особам, страхові внески не нараховуються, але з отриманої суми утримується ПДФО.

До 1 січня 2015 року ставка податку на дивіденди для резидентів РФ (тобто, що знаходяться на території Росії не менше 183 днів у році), становила 9%, в 2016 та 2017 років роках – 13%.

Утримує ПДФО з дивідендів бухгалтерія організації, самостійно перераховувати його не треба.

Якщо дивіденди отримує учасник, який є юридичною особою, то дивіденди обкладаються податком на прибуток. При цьому дивіденди учасників, які є російськими організаціями, які мають не менше 50% частки участі і терміном безперервного володіння часткою не менше 365 днів, оподатковуються за пільговою нульовою ставкою.

Детальніше: Як відобразити дивіденди в 6-ПДФО

Розподіл (виплата) дивідендів учасників ТОВ в 2019 році

Дивіденди – це дохід, що залишився після сплати всіх необхідних податків і платежів, який може бути розподілений між учасниками ТОВ.

Як часто ТОВ може робити виплату дивідендів

Дивіденди можна розподіляти щоквартально, раз на півроку або за підсумками року. Періодичність виплат прописується в статуті компанії.

Найоптимальніший варіант – виплата за підсумками року. Якщо дивіденди розподіляються до закінчення фінансового року, їх називають проміжними. Тут існує ризик визнання таких дивідендів винагородою, якщо за підсумками року прибуток виявився менше. І в зазначеному випадку на суму виплат будуть нараховані страхові внески, які доведеться доплатити.

Коли дивіденди розподілити не можна

Прибуток не вийде розподілити в наступних випадках:

 • статутний капітал ТОВ сплачений не повністю;
 • компанія має ознаки банкрутства або буде відповідати таким ознакам після виплати дивідендів;
 • вартість чистих активів менше статутного капіталу і резервного фонду, або стане менше в результаті розподілу прибутку;
 • не виплачена справжню вартість частки (частини частки) учасника;
 • у компанії є непокритий збиток за даними бухгалтерської звітності.

Чисті активи і резервний фонд

Чисті активи – це різниця між активами і пасивами, яка визначається за даними бухобліку. До активів має відношення все майно компанії (основні засоби, запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість та інше). До пасивів відносяться борги ТОВ (кредиторська заборгованість).

Резервний фонд – свого роду «страховка» компанії, на випадок відшкодування збитків від господарської діяльності. Створюється за бажанням учасників ТОВ, в розмірі, передбаченому статутом компанії, але не менше 5% від вартості статутного капіталу.

Якщо за підсумками фінансового року, вартість чистих активів стала меншою від статутного капіталу і резервного фонду (при наявності), протягом шести місяців після закінчення року необхідно вжити заходів щодо збільшення чистих активів (як мінімум до розміру статутного капіталу) або зменшувати статутний капітал або навіть ліквідувати ТОВ.

Як розподілити дивіденди в 2019 році

Процедуру виплати дивідендів умовно можна розділити на 3 етапи:

1. Перевіряємо чисті активи і визначаємо загальну суму дивідендів

Даний етап є попередніми і основна його мета – зрозуміти, чи можливо розподіл прибутку в компанії зараз.

Як вже було сказано вище, розмір чистих активів повинен бути більше статутного капіталу і резервного фонду. Розрахунок вартості чистих активів здійснюється відповідно до Наказу Мінфіну №84н від 28.08.2014.

Для визначення загальної суми дивідендів, віднімаємо з чистих активів розмір статутного капіталу. Отриману суму можна повністю або в частині направити на виплати учасникам ТОВ.

2. Приймаємо рішення про виплату дивідендів

Прибуток компанії розподіляється на підставі протоколу загальних зборів учасників або рішення єдиного засновника ТОВ.

Зверніть увагу, виплата дивідендів – право, а не обов’язок компанії, і якщо відповідне рішення не було прийнято, учасник не зможе отримати прибуток (частина прибутку) навіть через суд. При цьому якщо рішення винесено, його вже не скасувати, в такому випадку, якщо виплата дивідендів в результаті не відбулася, належна сума може бути стягнута судом.

На загальних зборах учасників затверджується бухгалтерська звітність, визначається розмір дивідендів по кожному засновнику. Прибуток розподіляється пропорційно часткам у статутному капіталі ТОВ, або в розмірах, зазначених в статуті компанії.

Починаючи з вересня 2014 року, протокол зборів учасників необхідно завіряти у нотаріуса.

Обійти цю вимогу можна так – внести до порядку денного пункт про те, що прийняті рішення засвідчуються підписами всіх присутніх учасників або заздалегідь внести до статуту пункт, приблизно такого змісту: «Прийняття загальними зборами учасників Товариства рішення і склад учасників товариства, які були присутні при його прийнятті, підтверджуються підписанням протоколу головою і секретарем загальних зборів, які є учасниками товариства ».

3. Виплачуємо дивіденди

Виплата дивідендів повинна відбутися протягом 60 днів після прийняття рішення. Менший термін можна прописати в статуті ТОВ або в протоколі зборів (рішення єдиного засновника).

Прибуток може бути перерахована учаснику на розрахунковий рахунок в банку або іншими способами, визначеними в протоколі (рішенні). Допускається виплата дивідендів (їх частини) майном.

Якщо учасник пропустив термін виплати, протягом трьох років за ним зберігається право на звернення до ТОВ за отриманням належної прибутку. Статутом цей термін може бути збільшений до п’яти років.

Зверніть увагу, що пропущений строк не відновлюється (виняток – пропуск з причин застосування до учасника насильства і погроз, докладніше ст. 28 ФЗ №14 від 08.02.1988). Неодержаний частина прибутку відновлюється в складі нерозподіленого прибутку товариства.

Податок на дивіденди в 2019 році (ПДФО)

 • На суми дивідендів виплачуваних фізичним особам, які не нараховуються страхові внески, але підлягає утриманню ПДФО.
 • Для фізичних осіб – резидентів РФ ставка ПДФО становить 13%.
 • Для фізичних осіб – нерезидентів застосовується ставка 15%.

Податкова ставка по ПДФО визначається виходячи зі статусу учасника (резидент / нерезидент) на дату виплати дивідендів.

Податок утримується з кожної виплати, не пізніше дня, наступного за днем ​​перерахування дивідендів (ст.226, 275 НК РФ).

Примітка: ПДФО не утримується з прибутку, що виплачується майном. Але про це, компанія повинна протягом місяця з дня виплати, повідомити в ФНС (п.5 ст.226 НК РФ).

Якщо учасник ТОВ є юридичною особою – дивіденди обкладаються податком на прибуток. При цьому в деяких випадках застосовується пільгова нульова ставка, якщо частка участі в компанії не менше 50% протягом 365 днів.

Ставка з податку на прибуток для учасника – російської компанії становить 13%, для учасника – іноземної компанії, застосовується ставка 15%.