Рентабельність – що це, формули, як розрахувати і підвищити

0
56

04.06.2015

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

На думку більшості підприємців-початківців, основні проблеми виникають на стадії організації і запуску бізнес проекту. На практиці ситуації дещо інша, фактично після запуску виникає не менше труднощів і різних питань. Мабуть, один з найбільш важливих, це як правильно оцінити рівень ефективності бізнес процесу.

зміст

*

В ході господарської діяльності далеко не завжди зручно (або навіть можливо) оцінити господарську діяльність за допомогою прямих кількісних показників. Що характеризує прибуток?

Прибуток показує, скільки реально запрацювали в ході реалізації певного бізнесу. Аналогічно інші кількісні показники, в тому числі і собівартість, виручка, чисті доходи, валовий дохід, ліквідність, активи, обсяг продажів, рента, маржа і так далі.

Прямі економічні показники не можуть реально охарактеризувати наскільки ефективно введення господарської діяльності. Саме для визначення економічної ефективності і був придуманий показник рентабельності.

Коли говоримо, що таке рентабельність то однозначно говоримо як ефективно реалізовується той чи інший бізнес процес в досліджуваному об’єкті.

В умовах жорсткої конкуренції саме це стає фактором визначають успіх або поразок компанії.

Наукові визначення та методологія розрахунку

Рентабельність (нім. Rentabel – прибутковий, корисний, прибутковий), відносний показник економічної ефективності.

Рентабельність показує наскільки ефективно, використовуються певні ресурси об’єктом у виробничому процесі, одночасно показуючи, скільки виходить чистого прибутку (у відносному вираженні) при використанні однієї одиниці ресурсів.

На практиці використання показника рентабельності дозволяє при проведенні аналізу, чітко визначити яке з напрямків або видів бізнесу доцільно розвивати, а де є сенс переглянути бізнес стратегію і вплив рівня собівартості на обсяги продажів.

Приклад.

Фірма А.

 • Собівартість продукції – 100 тисяч рублів.
 • Прибуток 10 тисяч рублів.
 • Ефективність дорівнює 10%

Що означає, що на кожну вкладену гривню буде отримано 10 копійок прибутку.

Фірма В.

 • Собівартість 50 тисяч рублів
 • Прибуток 7 тисяч рублів
 • Ефективність = 14%

На кожну вкладену гривню можна заробити 14 копійок

Висновок при меншій прибутку, більш доцільно і економічно ефективно вкладати гроші в компанію В (інвестувати).

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

Основні види

Основні позначення різних показників рентабельності:

 • ROM Рентабельність продукції
 • ROFA Рентабельність основних засобів
 • ROS Рентабельність продажів (Return on sales або Margin on sales)
 • ROL Рентабельність персоналу (Return on labour)
 • BEP Коефіцієнт базової прибутковості активів (Basic earning power)
 • ROA Рентабельність активів (Return on Assets)
 • ROE Рентабельність власного капіталу (Return on equity)
 • ROIC Рентабельність інвестованого, перманентного капіталу (Return on invested capital)

Можна виділити три основних види, які використовуються повсюдно в аналізі господарської та фінансово-господарської діяльності.

 1. Рентабельність продукції (товару, послуг). Показник розраховується як співвідношення чистого прибутку від реалізації продукції до повної собівартості його виробництва або продажу. Характеризує ефективність і економічну доцільність виробництва або продажу конкретно взятого товару. Зазвичай в роздрібній торгівлі прораховують узагальнюючу рентабельність по певній номенклатурі.
 2. Рентабельність виробництва. Ширша група показників, яка використовується для аналізу окремих видів бізнесу або проектів інвесторами та власниками. Інструмент характеризує загальної ефективність і економічну доцільність ведення певного виду бізнесу.
 3. Рентабельність активів. Дуже велика група показників рентабельності, основною метою яких показати ефективність використання активів, в тому числі і фінансових активів на кожному етапі бізнес процесу. Обчислюють і аналізують рентабельність, як з урахуванням кредитів, так і без них, до сплати податок, до сплати дивідендів і так далі. Кожен з даних індикаторів допомагає чітко визначити, є чи ні, сенс у використанні кредитних ресурсів, грошових потоків (що нерентабельно). Наскільки ефективно використовують всі активи на кожному етапі, в тому числі і грошові, використання таких інструментів дуже важливо для залучення інвесторів або підготовки інвестиційних пропозицій.

*

Формули і методики розрахунку

Ефективність обчислюватися за такими формулами.

 • ROM = (прибуток (збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг / Реалізація) * 100%

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

 • ROFA = ПП / Основні засоби * 100%

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

 • ROS = EBIT / SALES = операційний прибуток / Виручка * 100%

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

 • ROL = Чистий прибуток / Середньооблікова чисельність

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

 • BEP = EBIT / Активи * 100%

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

 • ROA = Чистий прибуток / Активи * 100%

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

 • ROE = Чистий прибуток / Власний капітал * 100%
 • Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті
 • ROIC = EBIT * (1 Ставка податку на прибуток) / Інвестиційний капітал * 100%.
 • або альтернативний
 • ROIC = (EBIT * (1-ставка податку на прибуток) – сума% за позикового капіталу) / (власний капітал + позиковий капітал)
 • Формула Дюпона для визначення рентабельності капіталу, які відносяться до фінансових коефіцієнтів, що входять в групу коефіцієнтів рентабельності
 • ROE = (Чистий прибуток / Виручка) × (Виручка / Активи) × (Активи / Власний капітал)
 • = (Рентабельність чистого прибутку (NPM)) × (оборотність активів) × (коефіцієнт капіталізації)
 • = (Чистий прибуток / Власний капітал)

Індикатор ефективність може визначаться, як відносний показник у відсотках, у формулі показник множимо на 100%. З іншого боку можна використовувати і до оеффіціенти рентабельності. У такому випадки з формул розрахунку прибирають відсотки. У такому варіанті говоримо про формулах коефіцієнтів рентабельності.

висновок

Використовувати показники рентабельності обов’язково і в малому бізнесі, не дивлячись на простоту ведення бухгалтерського обліку і відсутність повноцінного балансу, для власного благополуччя і багатства просто необхідно знати, наскільки ефективно працює Ваш бізнес. Таким чином, чітко дізнаєтеся залежність витрат і доходу.

А тепер трохи відео про рентабельність і прибутковості в підприємництві.

 1. Що таке кредит
 2. Що таке КПП
 3. Що таке обвалки і жиловка м’яса

Що таке рентабельність, формули розрахунків і види Посилання на основну публікацію Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

Як розрахувати рентабельність своїх активів?

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті Таке поняття, як економічна рентабельність являє собою показник співвідношення певних сумарних корисних остаточних результатів тієї чи іншої діяльності до суми вкладених для розвитку справи матеріальних засобів.

Дорогі читачі! Наші статті розповідають про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок носить унікальний характер.

Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему – звертайтеся в форму онлайн-консультанта справа або телефонуйте за телефоном +7 (499) 288-16-54. Це швидко і безкоштовно!

приховати зміст

Як правило, даний показник виражається в грошовому вираженні або в особливих відносних одиницях.

Формула для розрахунку рентабельності

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

У даному виразі P являє собою кінцевий результат в грошовому вираженні, а Е – це матеріальні витрати, виділені і витрачені на досягнення ефективного результату.

Важливо звернути увагу, що щодо підприємства або діяльності приватних підприємців показник рентабельності розраховується за певний період часу. Він може бути різним, залежно від попередньо прийнятого рішення, тобто місяць, квартал або рік.

Читайте далі – як розрахувати продуктивність праці. Формула і приклади.

В новини (посилання) про зміну юридичної адреси ТОВ зі зміною податкової.

Розведення перепелів своїми руками. https://lawyer-consult.ru/other/biznes-idei/razvedenie-perepelov.html

У подібному випадку підсумкові результати за вибраний відрізок часу будуть точно відповідати показникам балансу за той чи інший відповідний період, тобто доходу і витраті.

Те ж саме відноситься до ситуації розрахунку рентабельності діяльності групи підприємств і навіть галузей, але тільки в цьому випадку доведеться вдатися до статистичних оцінок і бути готовим до певних похибок.

Як розрахувати рентабельність підприємства?

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

Якщо говорити більш точно, то сенс показника рентабельності полягає в розрахунку обсягу отриманого прибутку, яка була отримана підприємством при вкладенні одного рубля в присутні виробничі фонди.

Варто звернути увагу, що балансовий прибуток підприємства – це матеріальні засоби, які були отримані за підсумками того чи іншого звітного періоду. Саме вона є підставою для нарахування податку на отриманий прибуток. Говорячи іншими словами, це прибуток до процесу оподаткування.

 • Для того щоб розрахувати даний параметр з величини виручки, яка була отримана від реалізації товару або послуг слід відняти їх собівартість, комерційні витрати, сальдо операційної діяльності і залишок від позареалізаційної діяльності.
 • Для того щоб розрахувати показники середньої величини виробничих фондів організації важливо знати вартість даних фондів на кінець звітного періоду і на його початок.
 • Після цього, використовуючи формулу розрахунку простої середньої величини, варто розрахувати середні показники вартості майна всього підприємства за місяць, квартал або рік.

Як розрахувати рентабельність бізнесу?

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

Як правило, власники підприємства отримують свою рентабельність у вигляді певних вкладів до статутного капіталу.

В обмін на це власники мають права на попередньо встановлену частку прибутку. На думку фахівців саме рентабельність є основним показником діяльність компанії, так як вона характеризує розмір прибутку.

Для того щоб ефективно оцінити оперативність діяльності, можна зробити показник активів і рентабельності. Це основний виробничий показник, який відображає ефективність застосування вкладених в бізнес матеріальних засобів.

Детальніше про те, що потрібно, щоб зайнятися бджільництвом. Скільки грошей коштує медовий бізнес?

У статті (тут) про потрібних документах для ліквідації ТОВ.

Як дізнатися заборгованість по кредиту в Альфа банку? https://lawyer-consult.ru/administrative/otkrytie-scheta/zadolzhennost-po-kreditu.html

Підводячи підсумок цього розділу можна зазначити, що рентабельність бізнесу може бути визначена, як відношення показників обсягу чистого прибутку і середньої вартості активів за той чи інший період.

Як розрахувати рентабельність виробництва?

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

По суті, це прибуток, яка була отримана за підсумками попередньо встановленого звітного періоду, але до виплати всіх необхідних податків.

Для того щоб точно дізнатися рівень рентабельності виробничого процесу, необхідно із загальної виручки відняти такі вкладення, ка до:

 • собівартість продукту, наприклад, використовуваних матеріалів;
 • Управлінські витрати;
 • комерційні витрати.

Як тільки буде отримана певна сума, до неї потрібно додати прибуток від особливих видів діяльності – внереализационной і операційної.

Варто відзначити, що в ситуації, якщо за даними видами операцій позначився збиток, сума віднімається. Отримана в результаті величина і буде показником рентабельності виробництва.

Як розрахувати рентабельність продажів?

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

 1. Для початку варто визначити період, за який буде проводитися розрахунок, також важливо визначити необхідні для пошуку показники – чистий прибуток і загальна виручка від продажу.
 2. Є одна важлива вимога – для отримання більш повної картини ефективності роботи підприємства або компанії необхідно розрахувати рентабельність одночасно на декількох рівнях.
 3. Незалежно від методу розрахунку рентабельності, а також від об’єкта подібна методика надасть можливість зробити максимально точні висновки про перспективи тієї чи іншої роботи.
 4. Згідно з отриманими даними можна зрозуміти, що потрібно зробити в першу чергу – відмовитися від тих чи інших товарів або максимально ефективно оптимізувати роботу з клієнтами.
 5. Відео на тему того, що таке рентабельність продажів: формула, приклад розрахунку і аналізу
 6. Чи не знайшли відповіді на своє питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему – зателефонуйте прямо зараз:
 7. +7 (499) 288-16-54 (Москва)

Це швидко і безкоштовно!

Рентабельність підприємства: формула розрахунку для оцінки ефективності

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті Кожному бізнесменові хочеться, щоб його підприємство було успішним, і приносило стабільний високий дохід. Для аналізу ефективності виробництва використовується цілий ряд фінансових і економічних інструментів. Вони можуть відрізнятися за складністю розрахунку, доступності необхідної інформації і користі для процесу аналітичних висновків. Одним з найважливіших параметрів ефективності є рентабельність виробництва, формула розрахунку якого досить проста, а внесок в розуміння економічної ситуації на підприємстві справді величезний.

Що таке рентабельність підприємства

Рентабельність (RO – returnon) – найважливіший показник економічної ефективності організації в цілому, або використання нею капіталу і ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових і т.п.).

Показник дозволяє проводити детальний аналіз господарської діяльності підприємства, а також проводити порівняння значень економічної ефективності з аналогічними показниками інших підприємств, що дозволяє робити висновки про успішність того чи іншого напрямку діяльності організації.

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

Говорячи найпростішим мовою, рентабельність демонструє те, скільки прибутку приносить кожен рубль, вкладений в ресурси або активи організації.

Економісти враховують велику кількість видів рентабельності, серед яких основними прийнято вважати:

 • рентабельність продукції / продажу (ROTR / ROS – totalrevenue / sale),
 • рентабельність собівартості / виробництва (ROTC – totalcost),
 • рентабельність активів (ROA – assets),
 • рентабельність інвестицій (ROI – invested capital),
 • рентабельність персоналу (ROL – labour).

Рентабельність виробництва або собівартості вважається одним з основних коефіцієнтів, що враховуються при аналізі ефективності того чи іншого виробничого процесу. У багатьох підприємців-початківців може виникнути питання – як розрахувати рентабельність підприємства або виробництва.

Загальна формула для розрахунку рентабельності виробництва виглядає наступним чином:

ROTC = (ПР / TC) * 100%

Тут ПР – прибуток від реалізації (продажу) продукції, яка, в свою чергу може бути представлена ​​як різниця між показниками доходів (виручки) і витрат (повної собівартості). ПР = TR-TC.

Саме значення повної собівартості (ТС, абревіатура від totalcost) включає в себе повний перелік витрат підприємства.

Це можуть бути витрати на матеріали, виплату заробітної плати робітникам і адміністративно-управлінського персоналу, оплату електроенергії та послуг ЖКГ, витрати на проведення рекламної кампанії, забезпечення безпеки праці, закупівлю витратних матеріалів і основних засобів, інші витрати. У більшості випадків левова частка витрат припадає саме на закупівлю матеріалів, тому основні виробництва прийнято називати матеріаломісткими.

Виражений у процентах, цей показник дуже наочно описує те, наскільки ефективно в організації використання виробничих ресурсів. В абсолютних значеннях можна побачити, скільки копійок прибутку від продажів принесе в бюджет підприємства кожен рубль, інвестований в собівартість кінцевої продукції.

Рентабельність виробництва можна розрахувати, як по всьому підприємству в цілому, так і по кожному напрямку виробництва, по окремих цехах або типам продукції, що випускається.

В руках досвідченого аналітика така інформація може стати справжнім джерелом корисної інформації, що дозволяє проводити порівняння ефективності різних виробничих ліній і окупність того чи іншого товару. Грамотний керівник зможе зробити для себе висновки – обсяги випуску якого товару варто збільшити, а який, можливо, зовсім перестати випускати.

Про що може розповісти зміна коефіцієнта

 • Якщо простежити динаміку зміни рентабельності виробництва за певний проміжок часу (кілька місяців або років), можна зробити певні висновки:
 • Коефіцієнт збільшується:
 • Зростає якість продукції, що випускається.
 • Збільшується прибуток підприємства.
 • Знижується собівартість готової продукції
 1. Коефіцієнт зменшується:
 • Зростає значення собівартості продукції.
 • Якість продукції стає гірше.
 • Виробничі фонди використовуються менш ефективно.

Необхідну для розрахунку інформацію можна частково почерпнути в даних фінансової звітності, частково з бухгалтерської аналітики.

Так, значення балансового прибутку прописано в звіті про фінансові результати, а точніше – в рядку 2300 форми 2 «Прибуток (збиток) до оподаткування».

Рентабельність - що це, формули, як розрахувати і підвищити

Крп = стр.2200 (Форма 2) / стр.2120 (Форма 2) * 100%

Як правильно застосовувати показник

Рентабельність підприємства може стати універсальним інструментом, який чудово характеризує економічне здоров’я фірми і показує її успіхи в порівнянні з найближчими конкурентами. У таких ситуаціях вміння правильно «читати» цифри і на їх основі робити далекосяжні і вірні прогнози може стати дуже цінним фактором:

 • В процесі управління підприємством. Керівник, озброєний значеннями коефіцієнта рентабельності підприємства за певний часовий проміжок, а також вміє аналізувати їх значення і динаміку, здатний швидко визначити слабкі та сильні місця виробничого процесу.
 • Для прогнозування очікуваного прибутку. Знаючи середні значення рентабельності, аналітик може з досить високим ступенем ймовірності передбачити обсяги прибутку, яку принесе конкретна виробнича лінія або все підприємство в цілому.
 • Залучення потенційних інвесторів. Такий універсальний показник, як загальна рентабельність організації може стати найкращою рекомендацією для інвесторів. Знаючи ці коефіцієнти і приблизну суму своїх майбутніх інвестицій, інвестор легко зможе підрахувати очікувану суму своєї вигоди.
 • У разі продажу підприємства. Якщо фірма виставляється на торги, високі значення коефіцієнтів рентабельності допоможуть залучити великих покупців, і представлять об’єкт торгівлі в найвигіднішому світлі.

Рентабельність - що це, формули, як розрахувати і підвищити

Які чинники здатні впливати на значення рентабельності

Таких факторів дуже багато. Їх можна розділити на дві великі категорії – екзогенні та ендогенні. До екзогенних відносять:

 • Рівень конкуренції на ринку. Конкуренція безпосередньо впливає на ціну готової продукції, а значить і на обсяг прибутку.
 • Географічний чинник. Територіальне розташування виробничих потужностей також здатне значно впливати на ціну вироблених товарів.
 • Особливості податкової політики. Податкова політика держави безпосередньо впливає на розмір одержуваної від продажу товарів прибутку.
 • Політичний фактор. Як приклад можна розглянути санкції, накладені на Російську Федерацію рядом європейських і північноамериканських держав. Деякі види виробництва позбулися ринків збуту, і значно знизили свої показники рентабельності. Інші, навпаки, позбулися зарубіжних конкурентів, що позначилося на їх економічних показниках самим позитивним чином.

Рентабельність - що це, формули, як розрахувати і підвищити

Ендогенними факторами (інакше кажучи – не відносяться безпосередньо до виробничого процесу) можна вважати:

 • Ефективні та сучасні служби маркетингу і логістики. Їх робота безпосередньо впливає на витрати підприємства.
 • Комплекс заходів, спрямованих на усунення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Якщо такі заходи реалізуються відповідно до чинного законодавства, витрати закладаються у витрати підприємства.
 • Фінансова політика організації. Ця категорія надзвичайно багатогранна, має масу аспектів, і здатна значно впливати на всі показники рентабельності.
 • Створення умов для здійснення трудової діяльності. Задоволений співробітник завжди зможе зробити більше, ніж незадоволений. Ця прописна істина допомагає багатьом прозорливим бізнесменам підвищити продуктивність праці і зменшити витрати на виробництво того чи іншого товару.
 • У свою чергу, ендогенні фактори, які безпосередньо впливають на рентабельність підприємства, можна розділити на дві категорії:
 • Якісні. Впровадження у виробничий цикл нових технологій, що дозволяють економити ресурси і нарощувати продуктивність праці.
 • Кількісні. Розширення штату співробітників, збільшення виробничих потужностей, відкриття додаткових виробничих ліній.

Зрозуміло, всі ці фактори здатні грати свою роль лише в тому випадку, коли вони економічно обгрунтовані. Наприклад, якщо кількість проданої продукції протягом тривалого терміну неухильно знижується, то підприємству немає ніякого сенсу розширювати штат співробітників.

Спробуємо порівняти показники коефіцієнтів рентабельності виробництва у двох підприємств. Назвемо їх Підприємство 1 і Підприємство 2. В якості вихідних даних будемо використовувати свідчення повної собівартості і виручки, значення яких для наочності представлені в таблиці:

підприємство 1 підприємство 2
Виручка (TR), руб. 2 500 000 3 400 000
Повна собівартість (TC), руб. 800 000 1 500 000
 1. Прибуток від реалізації товарів для кожної організації можна вирахувати, як різницю між значеннями виручки і повної собівартості:
 2. ПР1 = TR1 – TC1 = 2 500 000 – 800 000 = 1 700 000 рублів;
 3. ПР2 = TR2 – TC2 = 3 400 000 – 1 500 000 = 1 900 000 рублів.

Добре видно, що прибуток від реалізації вище у другого підприємства. Це означає, що в абсолютних одиницях виміру Підприємство 2 отримає більше прибутку, ніж Підприємство 1.

Але чи означає це, що його можна вважати більш успішним і ефективним? Щоб відповісти на це питання, необхідно розрахувати відносний показник ефективності, яким якраз і буде рентабельність виробництва.

 • Застосовуючи формулу для розрахунку рентабельності підприємства, отримаємо такі значення:
 • ROTC1 = (ПР1 / TC1) * 100% = (1 700 000/800 000) * 100% = 212,5%
 • ROTC2 = (ПР2 / TC2) * 100% = (1 900 000/1 500 000) * 100% = 126,6%

Тут спостерігається зовсім інша картина. Рентабельність першого підприємства виявилася практично в два рази вище, ніж у другого. Це означає, що навіть отримуючи меншу реальну прибуток Підприємство 1 працює майже в два рази ефективніше Підприємства 2.

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

Подібним чином можна легко здійснювати порівняльний аналіз діяльності навіть самих, здавалося б, непорівнянних між собою підприємств.

Наприклад, можна порівняти показники ефективності виробництва великого заводу з колективом 10 000 чоловік і філіями в доброму десятку великих міст з маленьким цехом, що випускає єдине найменування товару, весь штат співробітників якого складає 5 чоловік. І далеко не завжди великий завод зможе виявитися попереду в такому негласному змаганні.

Як видно, значення коефіцієнта обчислюється досить легко, а його важливість для оцінки економічної ефективності будь-якого аспекту діяльності підприємства складно переоцінити. Все це робить рентабельність підприємства або виробництва найважливішим параметром, нехтувати яким не варто ні в якому разі.

Для більшої наочності пропонуємо подивитися відеоматеріали, присвячені розрахунку коефіцієнта рентабельності виробництва, способам його аналізу і цінних порад щодо підвищення його значень.

Що таке рентабельність підприємства простими словами: формула розрахунку, приклади

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

Економічний інструментарій сучасної ділової людини рясніє різними показниками. Всі вони служать інформаційною базою для розробки тактики і стратегії поведінки в економічному середовищі. Досвідчений топ-менеджер може отримати уявлення про загальний стан будь-якої фірми, проаналізувавши кілька ключових коефіцієнтів, одним з яких є рентабельність підприємства. Отже, як розрахувати рентабельність підприємства?

Що таке рентабельність підприємства простими словами і як її розрахувати?

Рентабельність підприємства – це показник, який демонструє, скільки додаткової вартості можна отримати від кожної грошової одиниці, вкладеної в фірму.

Дізнатися, що таке середньооблікова чисельність працівників і подивитися зразок звіту про цей показник, ви можете в цій статті.

Формула і приклади розрахунку рентабельності

У спрощеному вигляді формула розрахунку рентабельності підприємства виглядає так:

П / З * 100%

де:

 • П – прибуток
 • З – всі витрати на створення товару.

Для більш чіткого розуміння формули розрахунку пропонується розглянути кілька простих прикладів.

Покрокова інструкція та поради по самостійному веденню бухгалтерії ІП знаходяться тут.

Прибуток дорівнює різниці між виручкою і витратами: 100 000 р. мінус 80 000 грн. дорівнює 20 000 р. Розрахунок рентабельності підприємства «Букініст» за наведеною вище формулою матиме вигляд:

20 000 р. / 80 000 грн. * 100% = 25%

Таким чином, рентабельність фірми «Букініст» дорівнює 25%

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті Таблиця вихідних даних для факторного аналізу рентабельності підприємства.

Останній приклад: нехай компанія «Супутник» за певний період отримала дохід сумою в 600 000 р .. Витрати на виробництво товару в цей же період становили 200 000 р .. Тоді прибуток (різниця, отримана після вирахування з виручки витрат) буде дорівнює:

600 000 р. мінус 200 000 р. = 400 000 р.

Отже, є:

 • Прибуток – 400 000 р.
 • Витрати – 200 000 р.

Розрахунок рентабельності компанії «Супутник» буде мати вигляд:

400 000 р. / 200 000 р. * 100% = 200%

В даному випадку прибуток дорівнює двомстам відсоткам.

В якому порядку здійснюється розподіл часток учасників ТОВ, ви можете прочитати тут.

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті Схема: Що таке рентабельність діяльності підприємства?

Де і коли застосовується цей показник?

 • При управлінні фірмою. Знаючи величини показника рентабельності підприємства за певний проміжок часу, менеджер може визначити за допомогою аналізу компонентів його формули (прибутку і витрат), де є проблеми.
 • Прогнозування можливого прибутку. Володіючи інформацією про середній рентабельності підприємства, управлінець може з достатньою точністю прогнозувати, скільки прибутку він отримає.
 • Обгрунтування інвестиційних проектів. Такий зведений показник, як рентабельність підприємства є найвагомішим аргументом для потенційних інвесторів: маючи уявлення про передбачувану суму інвестицій і середньої рентабельності підприємства, інвестор може легко розрахувати для себе майбутні вигоди від інвестиційного проекту.
 • Якщо підприємство є предметом торгівлі. Справа в тому, що рентабельність підприємства поряд з ліквідністю є однією з найважливіших категорій, яка впливає на вартість компанії.

Які потрібні документи при влаштуванні на роботу і як їх правильно оформити, ви можете дізнатися в нашій новій публікації по посиланню.

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті Схема: Модель формування рентабельності підприємства.

Які чинники впливають на рентабельність підприємства?

Причини зміни аналізованого показника можна розділити на ендогенні і екзогенні. До екзогенних відносяться:

 • Географічне розташування. Локалізація виробництва досить сильно впливає на рівень цін, а значить, прибутку.
 • Рівень конкуренції. Конкуренція впливає на ціну, отже, на норму прибутку.
 • Кон’юнктура ринку. Вона визначає те, за якою ціною буде продаватися продукт.
 • Кількісні параметри таких категорій, як ринок грошей і ринок активів. Рубль, отриманий при одній державній процентній ставці, і та ж гривня при іншій – розрізняються купівельною спроможністю.
 • Податкова політика держави. Податки прямим чином впливають на те, скільки прибутку одержить підприємець.
 • Політична ситуація. Наприклад, останні санкції, застосовані до Росії, негативним чином позначаються на рентабельності російських компаній.

Ендогенні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі.

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті Схема: Що таке економічна рентабельність?

До ендогенних позавиробничих факторів належать:

 • Ефективність логістичних ланцюжків і маркетингу. Це впливає на витрати підприємця.
 • Необхідність проведення заходів, які ліквідують або компенсуючих шкідливі для природи ефекти виробничої діяльності. Якщо закон зобов’язує вживати заходів для ліквідації негативних наслідків виробничого процесу, це закладається в витрати.
 • Наявність умов для нормальної трудової діяльності. Коли працівник забезпечений необхідною інфраструктурою для нормальної роботи, підвищується продуктивність праці, що знижує витрати на виготовлення товару.
 • Фінансова політика. Фінансова діяльність багатогранна, тут мається на увазі і ефективність, і її різні види.

Завантажити безкоштовно бланки подорожніх листів вантажного автомобіля і подивитися інструкцію щодо їх заповнення, ви можете в статті за посиланням.

Ендогенні виробничі фактори, що впливають на рентабельність підприємства також діляться на:

 • кількісні (наприклад, збільшення чисельності працівників, засобів виробництва, предметів праці)
 • якісні (застосування прогресивних, ресурсозберігаючих технологій, іншими словами, збільшення продуктивності праці).
 • Природно, що ці чинники, як і всі інші, грають свою роль тільки тоді, коли є економічно обгрунтованими (наприклад, якщо кількість реалізованої продукції падає, то, при інших рівних умовах, немає сенсу наймати нових працівників).
 • Як скласти бізнес-план самому: зразок для малого бізнесу і покрокова інструкція щодо заповнення розділів бізнес-плану – за посиланням.
 • Більш докладно про те, як розрахувати рентабельність підприємства, ви можете дізнатися в наступній відео-інструкції:

Як розрахувати і підвищити рентабельність

Вітаємо вас, дорогі підприємці!

Ми вирішили торкнутися дуже важливу для будь-якого бізнесу тему – рентабельність. Поговоримо про те, що таке рентабельність і як її розрахувати.

Прибуток – це те, заради чого запускається будь-який бізнес. Ефективність роботи компанії оцінюється за допомогою багатьох параметрів. Більш оптимальним і інформативним є рентабельність підприємства. Завдяки цим показником можна оцінити витрати ресурсів компанії і скорегувати подальшу стратегію розвитку.

Навіщо розраховувати рентабельність?

Найчастіше фінансова рентабельність компанії – це ключовий показник в аналізі діяльності бізнес-проекту, що дає уявлення наскільки добре окупаються вкладені кошти.

Правильно розрахований показник рентабельності застосовується підприємцями для складання бізнес-плану, при ціноутворенні і для загального аналізу.

Зазвичай застосовується числового коефіцієнта: чим більше число, тим вище рентабельність роботи підприємства.

Розраховувати коефіцієнти рентабельності компанії необхідно в наступних ситуаціях:

 • прогноз можливого прибутку, яку підприємство зможе отримати в наступному періоді;
 • порівняльний аналіз з конкурентами на ринку;
 • обгрунтування великих інвестиційних вкладень, що допомагає потенційному інвестору визначити прогнозовану віддачу;
 • визначення реальної ринкової вартості фірми під час передпродажної підготовки.

Нерідко використовується при кредитуванні, отриманні позик або участі в спільних проектах, запуск нових видів продукції.

рентабельність підприємства

Рентабельність підприємства один з основних економічних показників, добре характеризує прибутковість від дій підприємця або топ-менеджменту. Розрахунок рентабельність допоможе зрозуміти наскільки вигідним є обраний проект або напрямок.

Процес виробництва або продажів задіє велику кількість ресурсів:

 • трудові (наймані працівники, персонал);
 • економічні;
 • фінансові;
 • природні.

Раціональний і правильний їх витрата повинен генерувати прибуток і регулярний дохід. Аналіз показників рентабельності може стати оцінкою ефективності робіт підприємства за певний (контрольний) період.

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ Бізнес для мам

Простіше кажучи, рентабельність – це співвідношення витрат на виробництво до отриманого прибутку. Якщо з часом (кварталу або року) проект дає прибуток, то його називають рентабельним.

Фактори рентабельності бізнесу

Рентабельність - то багато, формули, як розрахуваті и підвіщіті

Екзогенних факторів:

 • податкова політика держави;
 • загальна кон’юнктура ринку продажів;
 • географічне розташування підприємства;
 • рівень конкуренції на ринку;
 • політична ситуація в країні.

У більшості випадком на рентабельність і показники прибутку бізнесу впливають: географічне положення, близькість до джерел сировини або клієнтам-споживачам. Значний вплив надають ситуація на фондовому ринку і волатильність валютних курсів.

Ендогенні або внутрішні виробничі фактори, які впливають на рентабельність:

 • хороші умови праці для персоналу будь-якого рівня (позначаються позитивно на якості продукції);
 • ефективність логістики та маркетингової політики компанії;
 • фінансова та управлінська політика топ-менджмента.

Увага до таких тонкощів дає можливість досвідченому економісту зробити рівень рентабельності максимально вірним і реалістичним.

Факторний аналіз рентабельності підприємства

Щоб визначити ступінь впливу різних чинників на показник рентабельності проекту, економісти застосовують спеціальний факторний аналіз. Факторний аналіз допомагає визначити точну суму доходу, отриману під впливом внутрішніх факторів, і виражається формулами:

Рентабельність = (Прибуток від реалізації продукції / Собівартість продукції) * 100%

або

Рентабельність = ((Ціна продукції – Собівартість продукції) / Собівартість продукції)) * 100%

Найчастіше при проведенні такого аналізу користуються його трехфакторной або пятифакторную моделлю. Кількість позначає число факторів, що використовуються в процесі підрахунку:

 • трехфакторную – береться прибутковість виробленої продукції, показник фондомісткості і оборотності основних засобів;
 • пятифакторная – враховується трудомісткість та матеріаломісткість, амортизація, оборотність всіх видів капіталу.

Основа факторного розрахунку – поділ формул і показників на кількісні і якісні, що допомагають вивчити розвиток компанії з усіх боків. Він показує певний взаємозв’язок: рентабельність вище, якщо вище прибуток і фондовіддача від виробничих фондів підприємства.

види рентабельності

Залежно від сфери бізнесу і виробництва, використовуються різні показники рентабельності. Економісти виділяють три, які застосовуються найчастіше:

 1. Рентабельність продукції або послуг: співвідношення отриманого чистого прибутку від проекту (або виробничого спрямування) і отриманих витрат. Таким чином можна робити розрахунок і для цілого підприємства, і для одного конкретного продукту;
 2. Рентабельність всього підприємства: включає кілька показників, які допомагають охарактеризувати підприємство в цілому. Використовується в аналізі чинного проекту потенційними інвесторами або власниками;
 3. Рентабельність активів: значна група різних показників, що показують власнику бізнес доцільність і повноту використання певних ресурсів. Дозволяють визначити раціональність використання кредитування, власних коштів або інших активів.

Аналіз рентабельності проводиться не тільки для внутрішніх потреб: це один з найважливіших етапів перед великими інвестиційними проектами. Деякі банки вимагають аналіз рентабельності при наданні кредиту, а може стати відправною точкою для укрупнення або скорочення виробництва.

Рентабельність – що це таке, види, формула розрахунку

Спочатку: в німецькій мові є слово «rentabel». Чи означає цей термін прибутковість, корисність, прибутковість.

Рентабельність – це значення, яке показує прибутковість того чи іншого підприємства, або процесу на підприємстві, його ефективність. Показник цей відносний.

Стандартно рентабельність буде розраховуватися або в числовий формі, або в процентному співвідношенні.

Також рентабельність може означати частину прибутку від кожної одиниці коштів, які були інвестовані у виробництво. Або від кожної одиниці в грошовому еквіваленті, яку отримали в процесі роботи компанії.

Важливо!Рентабельність – далеко не єдиний показник ефективної дії підприємства. До численних факторів також відносять прибутковість, збитковість кожного з процесів, якість продукту, що виробляється, попит за загальним ринку, цінові показники фірм конкурентів і інші об’єктивні критерії як внутрішнього, так і зовнішнього існування підприємства.

Економічна рентабельність відображає дохід фірми, що відбувається з однієї одиниці товару.

Що впливає на рентабельність

Зовнішні фактори:

 1. Попит на продукцію.
 2. Конкуренція.

Внутрішні чинники:

 1. Кількість реалізованого товару.
 2. Якість товару.
 3. Виручка.
 4. Витрати виробництва.

Факти, які впливають на прибуток також впливають на рентабельність.

види рентабельності

Різниця в факторах ефективності для різних компаній часто відбувається з відмінностей в напрямах діяльності фірми. Тому і можна говорити про різні види рентабельності:

 1. Рентабельність активів.
 2. Рентабельність власного капіталу.
 3. Рентабельність продажів (реалізації товару).
 4. Рентабельність виробництва.
 5. Рентабельність продукту.

Загальна рентабельність продукту – говорить про те, наскільки ефективно можуть активи бізнесу створювати фактори прибутку. Основний показник – який відсоток (або в числовому еквіваленті) прибутку виходить з однієї одиниці вкладених в майно грошових коштів.

Рентабельність власного капіталу . Вкрай важливий показник для того, хто володіє бізнесом, або хто в нього інвестує. Відповідно, відображає ефективність вкладеного раніше капіталу.

Рентабельність виробництва. Відображає ту ефективність, з якою в процесі виробництва використовуються вкладені майнові засоби. Іншими словами, наскільки якісно використовуються фонди компанії – і оборотний, і основний.

Рентабельність продукту. Показує, що дає реалізація товару. Тобто різниця між прибутком від реалізації товару і витратами на його виробництво і продаж. Нерідко окремим показником вираховується рентабельність не по всій продукції, а тільки по конкретному підрозділу фірми.

Як розрахувати рентабельність. формули розрахунку

Формула для рентабельності активів

Відповідь дасть оцінка відносини доходу фірми за конкретний період і вартість активів за той же період.

RA = (прибуток за період / середня величина активів за період) * 100%

Важливо!Щоб зробити розрахунок за цією формулою, брати потрібно повну суму активів. І враховувати не тільки власні кошти, а й ті, які були залучені (дебіторська заборгованість, кредитні зобов’язання і інше).

 • Усередині цього виду стандартно прийнято виділяти рентабельність активів основних виробничих фондів. Вона вираховується так:
 • ROfa = (прибуток за період / вартість основних виробничих фондів) * 100%
 • І рентабельність загальної суми капіталу:
 • Roe = (прибуток за період / сума капіталу) * 100%
 • Також важливо пам’ятати, що якщо вам потрібно розрахувати інші дані, то можна (виходячи з цілей) брати сукупну суму капіталу, або ж суми основного або додаткового капіталів.

Формула розрахунку рентабельності виробництва

Тут уже враховується дохід від реалізованої продукції і його ставлення до вартості фондів фірми.

Rp = (прибуток за період / (вартість основних фондів + розмір оборотних коштів)) * 100%

Формула розрахунку рентабельності продукту

Тут за основу береться дохід від товару і показник витрат на його виготовлення і реалізацію:

Rom = (дохід від реалізації товару / собівартість товару) * 100%

Формула розрахунку рентабельності продажів

Основа цього показника економічного прогресу компанії – операційна ефективність на певному ринку продукції.

Тобто нам потрібно отримати показник, який буде відображати прибуток від однієї грошової одиниці, отриманої при реалізації продукції. Також це можна описати як частку доходу в загальному обсязі проданої продукції.

Ros = (операційний прибуток / обсяг продажів) * 100%

Пояснимо. Операційний прибуток в цій формулі означає чистий прибуток, яка буде залишатися після врахування сплачених податків.

А обсяг продажів – гроші, які фірма отримує після реалізації товару.

Способи підвищити рентабельність продажів

Саме цей вид рентабельності береться багатьма підприємствами в якості основного фактора, що показує рівень стабільності фірми на ринку. Від того періодичної метою керівництва компанії стає підвищення рівня цієї рентабельності. Способів дуже багато. Виділимо кілька стандартних:

 • Підвищення цін. Сам по собі спосіб не завжди ефективний. Звичайно, якщо ваша компанія не займає місце монополіста на конкретному ринку. В інших ситуаціях, ви можете добитися негативного результату, використовуючи цей метод. Адже конкуренти не дрімають. А клієнтам, які не бажають віддавати за той же продукт великі гроші легше будуть перейти до аналогу дешевше.
 • Введення ексклюзивної лінійки / ексклюзивного товару. Індивідуальний товар веде до підвищення впізнаваності фірми серед споживачів, до більшого інтересу. Випустивши щось якісно нове, ви зможете домогтися підвищення рівня продажів і в ніші стандартної продукції.
 • Зниження собівартості. Це багатогранна робота і важелів в економічному середовищі достатня кількість. Тут і робота з постійними постачальниками, і пошук нових рішень, і оптимізація логістики, і форми опту, і витрати на рекламу. Навіть невеликий відсоток зниження собівартості може привести компанію до значного приросту в плані доходу.

підсумок

Ми з’ясували, що рентабельність – найважливіший фактор для тих, хто управляє бізнесом. Цей показник відображає рівень доходу компанії і ефективності її процесів. Він здатний показати ККД використання численних ресурсів – від трудових, до грошових.

Простими словами рентабельність виражається як відношення прибутку до витрат.

Але так як розрахунок рентабельності може відбуватися за різними показниками, важливо проводити комплексний аналіз процесів підприємства і враховувати реальну економічну ситуацію.

А вже на основі отриманих даних, легше буде прийти до висновку про те, що саме і яким способом потрібно покращувати, щоб привести фірму до ще більшого успіху.

Додаткові матеріали на нашому сайті: «Закон про захист прав споживачів повернення товару», «Куточок споживача в торгівлі», «Термін окупності: формула і методи розрахунку, приклад».