Звільнення працівника у зв’язку зі смертю: порядок, виплати, наказ

0
197

23.08.2018

Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ
Чи не рідкісними бувають випадки, коли договір працевлаштування розривається з незалежних від сторін причин, в тому числі через смерть співробітника. Офіційно визнаний факт смерті людини зобов’язує роботодавця здійснити процедуру звільнення. Зразок наказу про звільнення працівника у зв’язку зі смертю повинен бути розроблений на кожному підприємстві, особливо з великим числом працівників. Використання заздалегідь підготовленого документа значно скорочує час, що витрачається на процедуру розірвання договору працевлаштування.

порядок звільнення

Процедура розірвання договору працевлаштування може початися тільки після того, як роботодавець отримав письмове підтвердження смерті співробітника. Для цього сім’я загиблого повинна надати:

 • свідоцтво про смерть;
 • рішення суду, за яким людина визнається загиблим або зниклим;
 • медичний висновок, що підтверджує факт смерті людини.

При звільненні працівника, який помер директор організації зобов’язаний повною мірою дотриматися порядок розірвання договору працевлаштування:

 • родичі надають в організацію докази смерті людини;
 • керівник видає наказ про припинення дії договору;
 • вноситься запис в карту Т-2;
 • вносяться дані в трудову;
 • заповнюється записка-розрахунок;
 • родичам загиблого видаються грошові кошти та документи.

Правила оформлення наказу

При виданні наказу про розірвання договору працевлаштування може використовуватися форма Т-8. До 2013 року вона була обов’язковою. На даний момент організації може розробити власний бланк або використовувати стару форму. У документі обов’язково повинна бути вказана інформація:

 • про реквізити організації – точне найменування, написане в повному і / або скороченому вигляді, код ОКПО;
 • про дату видання документа – день, коли роботодавцю було надано документи, що підтверджують факт смерті співробітника;
 • про номер документа – на законодавчому рівні не пред’являються вимоги до нумерації документа. Організація може привласнювати документи відповідно до порядку, який встановлений в її нормативних документах. Крім цього, дозволено використання комбінацій цифр, букв, символів і знаків. Головна вимога – відсутність двох однакових номерів документів в одному звітному періоді;
 • про дату та номер раніше підписаного між сторонами договору про працевлаштування;
 • про дату фактичного припинення дії трудової угоди – дата повинна збігатися з днем ​​смерті людини, зазначеним у свідоцтві. У разі, якщо громадянин визнаний померлим за рішенням суду, то вказується дата, коли воно вступило в законну силу;
 • про померлого співробітника – вказується ПІБ, присвоєний при працевлаштуванні табельний номер, підрозділи і посаду, яку до цього обіймав людина;
 • про підстави для розірвання контракту – роботодавець зобов’язаний вказати причину, позначену в ТК Росії. У даній ситуації звільнення здійснюється відповідно до п.6 ст.83 ТК РФ. Запис повинен бути внесена без скорочення слів, абревіатур;
 • про документ, на підставі якого здійснюється звільнення – вказуються дані папери, яка підтверджує факт смерті працівника – свідоцтво про смерть або рішення суду.
 • В кінці наказу керівник організації зобов’язаний вказати свою посаду, а також поставити підпис з розшифровкою.

Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ Зразок наказу про звільнення у зв’язку зі смертю

Дата оформлення документа

Видання наказу здійснюється в той день, коли роботодавцю було надано документ, який підтверджує факт смерті людини. При цьому, як дати звільнення може бути вказано:

 • день, зазначений у свідоцтві, виданому органами РАЦСу;
 • день, прописаний в рішенні, винесеному судом;
 • день, коли рішення, винесене в судовому порядку, вступає в юридичну силу, за умови, що в ньому не вказана точна дата смерті людини. У даній ситуації документи отримують законну силу через місяць після судового розгляду. Цей термін необхідний для оскарження.

Варто врахувати, що не завжди дата видання наказу збігається з датою смерті. Це пов’язано з тим, що не всі родичі своєчасно інформують роботодавця.

Основні помилки

При розірванні договору працевлаштування з померлим співробітником роботодавець може зробити ряд помилок, які згодом негативно позначаться на його діяльності. Серед найбільш приватних помилок варто виділити:

 • звільнення співробітника без наявності відповідних документів або при усному повідомленні з боку родичів;
 • помилкова простановка дат в наказі. Неприпустимо вказівку як дня звільнення останній робочий день співробітника. Це пов’язано з тим, що в даний день співробітник був ще живий і звільнення за ст. 83 ТК РФ буде неправомірним;
 • використання слова «звільнити». Дане формулювання буде вважатися помилковою, так як звільнити можна співробітника, який є живим. При смерті громадянина здійснюється припинення дії контракту, який був укладений ще за його життя.

Звільнення в зв’язку з кончиною співробітника зустрічається досить часто, особливо на підприємствах з великим штатом співробітників. У такій ситуації роботодавець зобов’язаний дотримати всі норми, прописані в чинному законодавстві.

Зразок наказу про звільнення працівника у зв’язку зі смертю працівника Посилання на основну публікацію Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказЗвільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ

Звільнення в зв’язку зі смертю працівника – зразок наказу, дата і стаття

Процедура звільнення в зв’язку зі смертю працівника відрізняється від звичайного порядку при припиненні трудових відносин з іншої причини. Особливості та порядок дії заявників і посадових осіб в такій ситуації ми опишемо в даній статті.

Процедура звільнення працівника у зв’язку зі смертю

Процедура звільнення працівника у зв’язку зі смертю полягає в певних діях посадових осіб (кадровика і бухгалтера), а також заявника, якщо такий є.

Слід сказати про те, що звільнити працівника можна тільки після того, як буде надано документ, що підтверджує реєстрацію в державних органах події. Акт складається працівниками РАЦСу. Друкується документ на гербовому папері.

Відповідальним за кадрову роботу співробітникам підприємства слід зробити наступне:

 1. Просити і отримати на руки оригінал і копію свідоцтва про смерть працівника.
 2. Звірити дані обох примірників.
 3. Оформити наказ про звільнення. У документі обов’язково вказати, що співробітник звільнений у зв’язку з смертю.
 4. Провести позначки в табелі робочого часу і видати довідку про кількість днів роботи, що передують смерті, а також невикористаний основному і додатковому відпустці.
 5. Ознайомити з наказом заявника, який повідомив про факт.
 6. Внести до трудової книжки відомості про звільнення працівника, а потім її видати на руки заявникові або ж залишити в архіві з позначкою причини зберігання. Якщо документ передається рідним, то їм слід написати звернення на ім’я керівника підприємства. Документ долучають до особової справи. Термін зберігання архівного документа – 75 років.

На цьому робота інспектора відділу кадрів закінчена. Залишається тільки передати наказ у бухгалтерію.

Там зроблять нарахування заробітної плати за період з 1 числа поточного місяця і до моменту встановлення факту смерті, а потім випустять новий наказ про позачергову виплати заробітної плати, яка належить померлій людині. Також бухгалтер внесе відповідні зміни до особової картки покійного.

Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ

Формулювання в наказі

Формулювання в наказі повинна повністю відображати суть події, що сталася. Внутрішній нормативний документ повинен:

 • бути складений за формою Т8;
 • містити посилання на статтю 83 (зокрема, пункт 6 частини 1) Трудового кодексу Російської Федерації.

Обов’язковою умовою є внесення доповнення до наказу. У цьому рядку проставляється серія, місце і дата видачі документа про смерть.

Один примірник наказу з ксерокопією свідоцтва про смерть потрібно долучити до комплекту документів в особовій справі. Другий передається в бухгалтерію. Підпис в графі «Ознайомлений» ставить особа, яка повідомила про настання смерті працівника і ініціювало розрахунок. Зразок наказу наведено нижче.

Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ

Яку дату і статтю проставляють в документах?

Яку дату і статтю проставляють в документах? Питання актуальне в більшій мірі для посадових осіб, ніж для заявника.

Датою випуску наказу вважається день подачі (надходження) на підприємство оригіналу свідоцтва про смерть. При цьому в тілі документа має значитися число і місяць, яке зафіксовано РАГСом.

Щоб уникнути претензій з боку перевіряючих органів, доцільно внести наказ інформацію в такому формулюванні:

«… звільнити … (ПІБ, цех, табельний номер, посада, спеціальність, розряд) … в зв’язку зі смертю на підставі ст. 83 п. 6, ч. 1 ТК РФ з … (число і дата звільнення, читай, дата смерті). … Додаток: Свідоцтво про смерть (номер і серія), видане … (найменування установи) (дата видачі). »

Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ

Зарплата та інші виплати

Що стосується зарплати та інших виплат, належних померлому працівнику, то тут ситуація така.

Грошові кошти працівника вправі отримати будь-який член його сім’ї за умови документального підтвердження спорідненості і особистої заяви. На це родичу відводиться чотири календарних місяці. Недоотримані кошти, включаючи поточне утримання і заборгованість, якщо така є:

 • зарплату,
 • премію,
 • доплати за шкідливість і роботу в нічну зміну,
 • відпускні
 • лікарняні за рахунок підприємства

заявник отримає протягом тижня з моменту звернення. Лікарняні з коштів ФСС виплачуються після надходження на рахунок підприємства. Звернувся людина має право отримати на руки довідку про нараховану суму, розписаної по позиціях, або табуляграмах.

У разі відсутності заявника недоотриманий заробітна плата може бути депонована і виплачена спадкоємця за законом або заповітом. Це відбудеться не раніше ніж після вступу вигодонабувача в свої законні права.

У деяких випадках, якщо це передбачено колективним договором, близькі можуть розраховувати на допомогу з боку підприємства. Вона може бути в грошовому або натуральному вираженні.

Крім того, в обов’язковому порядку підприємство повинно виплатити матеріальну допомогу на поховання. На сьогоднішній день в середньому по державі вона становить 5 тисяч російських рублів. Отримати допомогу можна протягом півроку з дня смерті людини.

Якщо смерть сталася з вини роботодавця, то останній зобов’язаний взяти на себе всі витрати на поховання.

Особливості звільнення працівника у зв’язку зі смертю

Особливості звільнення працівника у зв’язку зі смертю безпосередньо пов’язані з причиною і обставинами смерті.

Важливо відзначити, що якщо смерть настала не через нещасний випадок на виробництві та трапилася поза ним, то процедура для посадових осіб закінчена на внесення даних до внутрішніх документів і виплати належної померлому грошового утримання.

Якщо ж мала місце травматична смерть або працівник помер з природних причин на робочому місці, то відразу після встановлення факту має бути ініційовано розслідування.

Якщо воно не має кримінального підстави, то досить комісії з фонду захисту праці і працівників, відповідальних за охорону праці на підприємстві.

Якщо смерть працівника кваліфікується як кримінальна справа, то розгляду не уникнути.

На завершення статті про те, як оформити за правилами звільнення працівника у зв’язку зі смертю, хочеться сказати про те, що згідно із законодавством РФ податки з зарплати не утримуються. Тобто заявник повинен отримати на руки нараховану суму повністю.

Практикуючий юрист в сфері захисту прав споживачів. Автор і редактор статей порталу Руказакона.

Звільнення співробітника в зв’язку зі смертю: якою датою оформляється наказ, як оформити

Причиною припинення трудових відносин між працюючим в компанії людиною і керівництвом можуть виступати форс-мажорні обставини.

Коли оформляється звільнення в зв’язку зі смертю працівника, передчасна смерть співробітника якраз вважається однією з подібних причин.

Яким би сумним не було підставу розірвання трудового контракту, дуже важливо знати як правильно це оформити.

Яку дату потрібно поставити в наказі при звільненні у зв’язку зі смертю працівника

Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ

Багато питань викликає наступне: яка точно повинна бути дата звільнення в зв’язку зі смертю працівника, і коли необхідно скласти розпорядження керівництва з цього приводу.

Через те, що вмирає працівник компанії, всі документи на оформлення його звільнення повинні принести на підприємство його рідні та близькі. Часто для цього потрібно досить значний проміжок часу.

Однак, кадровику потрібно не забути, що причиною для такого роду звільнення може бути тільки свідоцтво про смерть, і поки він не побачить його копію, спираючись тільки на розмови і чутки, оформляти документи на розірвання трудового договору не варто. Адже в такій ситуації дуже легко потрапити в халепу, і відобразити недійсний факт.

Якщо смерть людини визнається в зв’язку з тривалим його невідомим відсутністю, то причиною для завершення дії договору з ним є відповідне судове рішення.

Увага! Обов’язково потрібно пам’ятати, коли якщо проводиться звільнення в зв’язку зі смертю працівника, то його датою вказується дата смерті людини, яка проставлена ​​в свідоцтві.

Так як це число може випадати на вихідні та дні свята, то все одно ставиться дата передчасної кончини. Однак, наказ, за ​​яким оформляється дана подія, потрібно датувати часом звернення родичів в компанію з усіма документами. Дати ці не збігаються досить часто.

Якщо звільнити працюючого, який передчасно помер, датою подання підтвердних документів, то вийде, що компанія працювала з померлим чоловіком. А це суперечить чинним нормам права.

Особливе правило діє відносно визнання людини безвісно відсутнім. Його визнати таким може тільки суддя, якщо при цьому пройде термін в п’ять років або ж зникнення працівника було в обставини, що виключають у нього можливість залишатися в живих.

Дане визначення судді відповідно до законодавства має вступити в силу. Днем звільнення в такій ситуації буде вважатися дата набрання ухвалою судді в силу.

компенсаційні виплати

Коли на підприємстві здійснюється припинення договору з працівником через його смерть, то його зароблені суми не пропадають. Всю зароблену, але не видану на руки зарплату необхідно передати його близьким родичам. Ними визнаються чоловік (дружина), діти, батьки.

ТК РФ встановлює, що виплата залишилася зарплати проводиться протягом одного тижня з моменту звернення близьких померлого. Якщо керівники фірми не вкладуться у відведений час, то вони повинні будуть провести виплату компенсації за затримку, яка розраховується в розмірі 1/150 діючої ставки ЦБ РФ, з розрахунку за кожен день запізнення.

Коли ж зі смерті працівника пройшло чотири місяці, а близькі так і не подали заявки на його зарплату, то вона переходить до складу його спадщини відповідно до положень цивільного права.

Належні рідним і близьким виплати, крім залишків його зарплати, включають також компенсацію за невикористані періоди відпустки, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, матеріальної допомоги (якщо вона виплачується згідно з внутрішніми актами), а також суму соціальної допомоги на поховання, фінансування якої відбувається за рахунок ФСС, але через роботодавця.

Увага! Розмір допомоги на поховання, починаючи з 01 лютого 2018 року, встановлений в сумі 5 701,31 рублів. Крім цього, з огляду на регіональні можливості бюджету, суб’єкти мають право здійснювати за рахунок власних коштів збільшення подібних виплат.

Коли у підприємства є фінансова можливість, на підставі розпорядження керівника або у випадках, встановлених Колективним договором або Положенням по оплаті праці, допомога може надаватися адміністрацією компанії.

Документальне оформлення співробітника в разі смерті в 2019 році

Крок 1. Надання документа з підтвердженням смерті

Старт процесу припинення договору з померлим співробітником дає отримання бланка, який підтверджує його смерть. При цьому може надаватися як оригінал бланка, так і його копія.

Документи, які можуть виступати підтвердженням смерті, є:

 • Свідоцтво про смерть, яке оформляє місцевий орган ЗАГС;
 • Довідка суду про визнання людини померлою, або про встановлення факту смерті.

Дуже важливо отримати такий документ. Якщо відбувається звільнення за особистою ініціативою, то в якості підтвердження цього виступає оформлене працівником заяву.

При смерті скласти його у померлого співробітника немає можливості, тому всі дії виконуються на підставі документа про смерть. Не рекомендується проводити звільнення лише на підставі усної заяви одного з родичів працівника.

Крок 2. Створення наказу на звільнення

На підставі бланка, який однозначно підтверджує смерть співробітника, кадровик повинен створити наказ на звільнення. Для зазначених цілей може застосовуватися стандартна форма Т-8, або фірмовий бланк з довільної формулюванням. В останньому випадку в нього включаються обов’язкові реквізити.

Саме оформлення наказу в цілому не має відмінностей з наказом на просте звільнення, але є кілька нюансів:

 • Так, датою оформлення документа повинен бути проставлений той день, в який кадровик отримав встановлює смерть документ. А ось вдень розірвання договору повинен бути внесений день смерті.
 • У наказі повинна бути записана наступна причина припинення договору – пункт 6 частини 1 статті 83 ТК РФ.
 • Підставою припинення угоди повинні бути вказані реквізити документа, який підтверджує смерть працівника.
 • Ще одна з особливостей такого наказу – в ньому в графі ознайомлення не стоятиме ніякої позначки.

Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ Завантажити зразок наказу на звільнення

Після складання наказу його передають директору на підпис, а потім реєструють в установленому порядку в журналі обліку наказів по підприємству.

Крок 3. Внесення запису в трудову

Оформлення запису в трудовій при смерті працівника часто є проблемою для кадровика. Вона повинна включати в себе відомості про те, що угода припиняється з причини, на яку не можуть вплинути обидві сторони – смерті. В якості підстави для внесення запису проставляються реквізити розпорядження. Причину смерті в трудовій вказувати не потрібно.

Крок 4. Видача трудової книжки працівника його родичам

Якщо виконується звільнення за бажанням співробітника, він отримує трудову в свій завершальний день роботи. При смерті співробітника цей документ після внесення даних потрібно передати його родичам. Однак існує черговість, в якій вони можуть претендувати на отримання бланка.

Перші в списку на передачу трудової знаходяться чоловік (а) і діти працівника, потім слідують батьки, і далі – всі інші родичі по черговості убування спорідненості.

Якщо на отримання трудової претендують відразу кілька рідних працівника, і всі вони є в кадровий відділ за ним, то слід діяти так. Спочатку кадровик повинен у всіх зажадати документ, який буде однозначно визначати ступінь спорідненості з померлим, і серед них вибрати того, хто має першочергове право. Якщо таких немає, то допустимо відмовити відразу всім.

У ситуації, якщо родичі перебувають в іншому населеному пункті, і не мають можливості особисто з’явитися за отриманням документа, потрібно зателефонувати з ними і по телефону обговорити як виконувати відправку.

Якщо книжка віддається особисто в руки, то родичу необхідно скласти заяву про її отриманні. Для цього він в довільній формі звертається до керівника, з зазначенням причини та ступеня споріднення.

Ще одна можливість для родичів отримати трудову – це скласти на свого представника нотаріально посвідчену довіреність.

Увага! Процес передачі книжки включає в себе складання розписки. У ній родич вказує, що отримав документ в руки і інших вимог до фірмі не заявляє. Заява на отримання та розписка прикріплюються до наказу і відправляються в архів компанії.

На підставі складеного наказу відповідальна особа вносить відомості про звільнення в розділ 9 «Підстава припинення трудового договору» в особову картку працівника. Там потрібно проставити причину – звільнення в зв’язку зі смертю працівника, відомості про розпорядження. Місце, де працівник повинен проставити підпис, залишають порожній.

Крок 6. Передача коштів родичам

Якщо працівник помер, то на нього все одно необхідно розрахувати всі обов’язкові виплати, як це робиться при звільненні за власним бажанням.

Працівникові бухгалтерії потрібно виконати визначення таких сум:

 • Основна зарплата за останній місяць роботи;
 • Оплата невикористаної відпустки;
 • Компенсації і допомоги, які видаються при звільненні (якщо видача таких сум встановлена ​​в трудовій угоді з ним, колективній угоді, інших документах компанії);
 • Посібник по непрацездатності (якщо смерть настала за результатами хвороби, і було надано оформлений лікарняний).

Керівник може з коштів компанії видати матеріальну допомогу родичам співробітника. При визначенні та виплаті коштів складаються типові документи Т-61, відомості Т-49, Т-51.

Виплати в ПФР, на ОМС і ПДФО з зарплати померлого співробітника в 2019 році

Якщо на момент смерті працівника у нього залишилася не виплачено заробітну плату за відпрацьований час, а також компенсація за невикористану відпустку, то ці суми отримують родичі по праву спадщини. Чи необхідно в цьому випадку обчислити і утримати з цих сум податок на доходи фізичних осіб і провести відрахування до фондів?

Як звільнити працівника у зв’язку зі смертю

Всі люди смертні, і, на жаль, деякі не доживають до пенсійного віку. Якщо помирає працевлаштований людина, крім горя для близьких і колег це породжує закономірне питання його роботодавця: «як звільнити працівника у зв’язку зі смертю?» Постараємося розібратися.

КонсультантПлюс БЕЗКОШТОВНО на 3 дні

Отримати доступ

Порядок звільнення у зв’язку зі смертю працівника передбачений чинним трудовим законодавством РФ. Зокрема, про це йдеться в ч. 1 статті 83 ТК РФ. Якщо людина була працевлаштована і помер, закономірно, що його потрібно звільнити. А ось як саме це зробити? Які потрібні документи і які терміни передбачені?

Документи для звільнення

Факт того, що працівник помер, повинен бути підтверджений офіційно. Тому процедуру звільнення роботодавець може починати, як тільки в його розпорядженні буде одна з паперів:

 • свідоцтво про смерть;
 • судовий акт про визнання громадянина померлим.

Ці папери можуть принести в організацію родичі покійного, або керівництво може отримати їх самостійно, якщо працівник був самотнім. Після цього необхідно видати наказ про звільнення в зв’язку зі смертю. (Ст.

84.1 ТК РФ). Для цього можна використовувати уніфіковану форму Т-8, затверджену наказом Мінстату України від 05.01.2004 № 1, або розробити цей документ самостійно.

Виглядати наказ про звільнення буде так:

Звільнення працівника у зв'язку зі смертю: порядок, виплати, наказ

Наказ потрібно видати негайно, в той же день, коли стало відомо про те, що співробітник помер, і були надані відповідні папери. Дата звільнення в зв’язку зі смертю працівника – це день смерті, зазначений у відповідному документі. Нікого в цьому випадку знайомити з наказом не потрібно, оскільки особи, якого він безпосередньо стосується, більше немає.

Трудова книжка

Отже, припинення трудового договору в зв’язку зі смертю працівника відбулося. Тепер необхідно вирішити питання з документами і заробітною платою померлого. Адже у нього залишилася трудова книжка, медкнижку та інші папери.

У трудовій книжці необхідно обов’язково зафіксувати факт звільнення. Для цього в графі «Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу постійну роботу, кваліфікації, звільнення» робиться запис такого змісту:

Трудовий договір припинений у зв’язку зі смертю працівника, пункт 6 частини 1 статті 83 Трудового кодексу Російської Федерації.

Дата ставиться аналогічна датою з наказу, запис запевняє фахівець з кадрів або керівник організації з розкриттям підпису. Друк потрібно ставити тільки в тому випадку, якщо організація її використовує. Після того, як всі записи зроблені, трудову книжку можна віддати родичам померлого за їх письмовим запитом (див.

пункт 37 Правил, затверджених Постановою Уряду від 16.04.2003 № 225). В цьому випадку потрібно перевірити паспорт і ступінь споріднення (свідоцтво про шлюб або народження). Про отримання всіх паперів на руки складається розписка в довільній формі.

Якщо ніхто з родичів не звернувся з цього приводу, роботодавець зобов’язаний їх зберігати встановлений законом термін – 75 років.

Розрахунок: зарплата, компенсації і допомогу

Що стосується заробітної плати, відпускних та інших виплат, то їх слід виплатити близьким родичам: дружину, дітей, батьків (ст. 141 ТК РФ). Право на отримання цих грошей також мають утриманці покійного на момент смерті, наприклад, опіками ним особи.

Зарплату можна отримати протягом 4 місяців з дня смерті співробітника, як це визначено в статті 1183 ЦК України. Це означає, що близькі працівника повинні встигнути звернутися в цей термін до роботодавця. З моменту такого звернення видати всю належну суму на руки необхідно в тижневий термін.

Для отримання потрібно:

 • Заява;
 • паспорт заявника;
 • документ про спорідненість (свідоцтво про шлюб, про народження або про усиновлення).

Крім того, близьким може належати матеріальна допомога. Це повинно бути передбачено умовами трудового або колективного договору. Також роботодавець може оформити таку виплату своїм внутрішнім актом. У деяких випадках за місцем роботи покійного також можна отримати соціальну допомогу на поховання, яка виплачується за рахунок коштів ФСС.

Відповідно до норм статті 217 НК РФ, всі гроші, зароблені померлим чоловіком, після його звільнення не обкладаються ПДФО. Тому на руки потрібно видати всю суму без утримань. Страхові внески на такі виплати також не нараховуються.

Як звільнити співробітника в зв’язку зі смертю: зразок наказу

Звільнення в зв’язку зі смертю працівника: зразок наказу, порядок дій, виплати

Смерть людини – природний процес і важка втрата для близьких, якщо мова йде про поважний вік або потрясіння, коли відхід з життя – наслідок трагічного збігу обставин.

Для кадрових служб підприємств – це, перш за все смерть співробітника і юридично значуща подія, яка в силу припинення дії трудового контракту вимагає особливого підходу в частині оформлення супутніх документів.

Що говориться в ТК РФ

Все, питання, що стосуються взаємин кадрового складу і наймача, регулює Трудовий кодекс. У ст. 83 ТК підставою для розірвання трудової угоди можуть стати причини, які не залежать від сторін. У п. 6 як така вказана смерть працівника.

Звільнення в разі смерті трудящого на підставі ст. 84.1 ТК РФ передбачає необхідність в обов’язковому порядку оформити відповідний наказ.

оформлення наказу

Закон визначив, що завершити трудові взаємовідносини з співробітником можна видавши офіційне розпорядження керівника – наказ, відповідно до зразка встановленої форми Т-8. Подібний правовий акт повинні скласти тією датою, яка проставлена ​​в свідоцтві про смерть громадянина.

Складнощі в доставці документа призводять до того, що співробітники відділу кадрів (ОК) не можуть отримати свідоцтво саме в день кончини громадянина і, як наслідок, затримки в оформленні супутніх паперів.

Такі обставини передбачають можливість зробити виняток і припинити трудові відносини з померлим працівником заднім числом, що не є порушенням законодавства.

Зразок заяви за формою Т-8.doc

Якою датою оформляти

Безпомилково визначити дату, яку слід проставляти в документах на звільнення – ключовий момент у роботі ОК.

За загальним вимогам закону, щоб розірвати договір з найманим працівником необхідно отримати офіційне повідомлення про смерть особи, після цього є підстави датувати документи безпосередньо днем ​​смерті.

Нестандартні ситуації, якщо працівник помер, будучи на лікарняному, під час відпустки або тоді був неробочий день, викликає труднощі щодо дати звільнення.

У нестандартних випадках рекомендують виходити з логіки, якщо документально підтверджено, що громадянин помер, значить, немає підстав продовжувати дію трудового договору до закінчення відпустки або наступного робочого дня. Всі необхідні розрахунки і кадрові оформлення виконують на дату з свідоцтва про смерть, який видав органу РАЦС або день, коли оголосили рішення суду.

Покрокова інструкція звільнення

Алгоритм звільнення співробітника в зв’язку з кончиною встановлює Трудовий кодекс. Так смерть громадянина з числа кадрового складу є підставою, щоб відповідно п.6 ч.1 ст. 83 ТК розірвати контракт.

Щоб звільнити через відходу з життя одного із співробітників, як передбачено в ст. 84.1, в організації повинні оформити наказ.

Відносно загальної практики, якщо людина вирішила завершити трудове співробітництво з наймачем, необхідно ознайомитися і поставити особистий підпис в офіційному розпорядженні керівника.

За трагічних обставин, коли є факт летального результату, на офіційному папері про звільнення буде стояти тільки підпис керівництва підприємства. Подібний принцип використовують і для оформлення інших документів (трудова книжка, картка і інші).

Загальний алгоритм дій для припинення дії контракту виглядає наступним чином:

 • видати внутрішній наказ про звільнення;
 • внести дані в трудову книжку та особисту картку;
 • підготувати інформацію і виконати остаточний розрахунок;
 • видати особисті папери та розрахункові листи одному з найближчих родичів, хто першим прийде до керівника підприємства.

Законодавець не встановив спеціального порядку визначення, хто саме і в яких частинах виплачують гроші за померлого співробітника. Ймовірні претенденти на спадщину, що прийшли в організацію після остаточного розрахунку з наймачем, має право самостійно прийняти рішення щодо можливості стягнути частину виплат через суд. Відносно роботодавця не передбачено обов’язку розподіляти виплати серед претендентів.

Які документи потрібні

У зв’язку зі зрозумілими причинами, отримати безпосередньо від працівника заяви про звільнення, включаючи письмову згоду, не представляється можливим, отже, щоб на законних підставах припинити контрактні відносини, Він повинен отримати офіційне повідомлення про смерть співробітника – свідоцтво від органу ЗАГС або постанову судової інстанції про визнання статусу «померлого».

Якщо у покійного співробітника залишилася сім’я, всіма формальностями займаються родичі, в іншому випадку завдання зібрати необхідні дані переходить роботодавцю.

Запис у трудовій книжці

Слідом за тим як керівництво організації видасть наказ, фахівці відділу кадрів в трудовій книжці проставлять позначку: «Трудова угода припинено за обставинами, які від сторін не залежать – в зв’язку зі смертю працівника», потім вказують посилання на відповідну статтю (п.6 ст. 83 ТК), номер і дату офіційного розпорядження наймача.

Слід зауважити, що запис про завершення трудового співробітництва на підставі смерті працівника передбачає необхідність завіряти печаткою організації лише в тому випадку, якщо така є в наявності (Наказ Мінпраці № 588н і № 589н 31.10.2016).

Далі з урахуванням заяви документ з повною інформацією про працевлаштування віддають родичам, членам сім’ї. Якщо таких немає, паперу відправляють за адресою, який написаний в особовій справі.

За аналогією папір можуть видати під розписку дружину, родичу, в разі письмового звернення направлять листом поштою, де у вкладенні обов’язково буде опис з подальшим повідомленням адресата про вручення.

Близьких у покійного немає і папір ніхто не затребував, значить трудову книжку, як передбачено в п. 664 Переліку, затв. Наказом N 558 Мінкультури РФ від 25.08.2010 протягом 75 років підприємство зберігає в архіві.

За аналогією з трудовою покійного, відділ кадрів робить запис і в особисту картку (форма Т-2) покійного співробітника.

виплати

Всі гроші, які за законом (ст. 141 ТК) належать померлому працівнику організації (зарплата, компенсація за невикористані дні відпустки) підприємство в повному обсязі виплачує членам сім’ї або тим, хто перебував на його утриманні.

У Сімейному кодексі (ст. 2) зазначено, що членами сім’ї є:

 • батьки або усиновителі;
 • подружжя;
 • діти (рідні і усиновлені).

Закон відводить 4 міс. з дня смерті особи (п. 2 ст. тисячі сто вісімдесят три ГК), протягом яких близькі громадянина повинні знайти можливість звернутися до наймача, щоб отримати виплати належні покійному співробітнику. У свою чергу в розпорядженні підприємства є 7 днів з дати, коли до відділу кадрів надійдуть необхідні папери (ст. 141 ТК).

До переліку таких входять:

 • письмову заяву особи на виплату;
 • паспорт особи-заявника;
 • паперу, що доводять спорідненість.

У п. 6.5 Вказівки Банку Росії N 3210 від 11.03.2014 визначено, що гроші, які роботодавець перерахував з розрахункового рахунку, але в п’ятиденний термін ніхто з родичів не подав заяву, щоб отримати виплати, зазначені кошти слід депонувати.

Зарплата

Заробітну плату, якщо через кончини не встиг отримати співробітник, зобов’язані виплатити спадкоємцям – по законодавству це батьки, діти чоловік (дружина) або особі, який був на постійному матеріальному забезпеченні покійного.

Покладена сума виплачується повністю без утримань за невідпрацьовані відпустки. У Трудовому кодексі вказано, що всі належні кошти зобов’язані виплатити першому, хто звернувся в організацію, маючи на це законне право (ст.

141 ТК).

інші виплати

Крім заробітної плати, близькі та родичі покійного можуть розраховувати на компенсацію, яка включає:

 • оклад;
 • надбавки, доплати, премії;
 • відшкодування за невикористані дні відпустки померлого працівника;
 • матдопомогу (якщо в колективному договорі прописаний пункт). Відсутність подібного положення в локальному нормативному акті, що регулює соціально-трудові відносини всередині організації, наймач має право дати вказівку оформити виплату окремим наказом.
 • допомога на поховання виплачують в рамках матеріальної допомоги по частині соцстраху.

При загибелі працівника на виробництві

Смерть громадянина може наступити не тільки внаслідок хвороби або непередбачених ситуацій, а й в ході виконання працівником своїх службових обов’язків, в результаті нещасних випадків на виробництві.

Якщо один з працівників помер безпосередньо на роботі, виконуючи завдання в зв’язку зі службовими обов’язками на території підприємства і в одній з філій, наймачу, як передбачено в ст. 184 ТК, належить узгодити матеріальні виплати близьким покійного.

Матдопомогу виплачують рідним співробітника, який загинув на виробництві при наступних обставинах:

 1. Смерть особи настала внаслідок аварії або непередбачених подій безпосередньо на робочому місці.
 2. Летальний результат стала результатом розвитку профзахворювання.
 3. Витрати на організацію поховання.

З боку ФСС (Фонд соцстрахування) на додаток до інших виплатах передбачений види компенсацій:

 1. Одноразова допомога. Включає страхові виплати щодо застрахованої особи або його законних спадкоємців.
 2. Щомісячна допомога, якщо громадянин має право отримувати грошові компенсації в разі смерті близького або опікуна.

Належні виплати одноразового характеру виплачують родичам в дводенний термін, після того як документально підтвердять і встановлять права на дане відшкодування.

Близьким і родичам раз на місяць покладені регулярні грошові відрахування, в числі таких:

 • неповнолітні отримують матеріальне забезпечення, до того моменту, поки не виповниться 18 років;
 • повнолітні до 23 років, якщо навчаються на очному відділенні в інституті та інших навчальних закладах;
 • громадяни пенсійного віку, які перебували на утриманні покійного, щомісяця отримують виплату;
 • особи з встановленої інвалідністю, поки медкомісія не зніме групу;
 • родич старше 18 років, який доглядає за неповнолітніми або непрацездатними утриманцями, отримує виплати, поки дітям не виповниться 14 років або не настане поліпшення здоров’я.

оподаткування

Ті суми, які покладені померлому працівнику і за заявницьким принципом, виплачують родичам особи відповідно до п. 18 ст. 217 НК не підлягають нарахуванню ПДФО. Оскільки податок з цієї суми не утримують, родичі отримують належні гроші в повному обсязі. Страхові внески з цих коштів також не сплачують.

Відносно виплат матеріальної допомоги з боку підприємства оподаткування також виключено. На підставі п. 8 ст. 217 НК та Листа Мінфіну РФ № 03-04-06 / 4-318 додаткова фінансова підтримка не обкладається ПДФО, яку наймач виплачує родичам і членам сім’ї, якщо ті спільно проживали з померлим співробітником.

Смерть особи – важка ситуація не тільки для родичів з точки психологічного аспекту, а й в юридичному плані, оскільки необхідно належним чином повною мірою дотриматися формальності і не порушуючи закон припинити трудові взаємовідносини з померлим співробітником.

про автора

Виплати при звільненні у зв’язку зі смертю співробітника

Трудовий договір не завжди розривається з ініціативи працівника або його начальника. Існують й інші підстави. Однією з причин припинення трудових відносин є смерть співробітника. Дана умова виникає незалежно від волі сторін. Чи існує особливий порядок звільнення? Покладені сім’ї покійного працівника будь-які виплати?

Які покладені виплати у зв’язку зі смертю співробітника

Незалежно від того, з якої причини розривається трудовий договір, роботодавець зобов’язаний виплатити:

 • заробітну плату за фактично відпрацьований цим співробітником час з початку місяця і до дати припинення відносин, за вирахуванням тих коштів, які вже були зроблені (наприклад, вже був виплачений аванс за першу половину місяця);
 • компенсацію за дні відпустки , які померлий не встиг використати в поточному робочому році;
 • інша допомога , які повинні бути виплачені, але начальство не встигло це зробити через раптову смерть. Це можуть бути посібники з непрацездатності, «декретні» гроші, допомоги по догляду за дітьми та інше;
 • вихідну допомогу , якщо його воно передбачено законодавством або нормативними актами по підприємству.

Крім того, родичі померлого співробітника можуть претендувати на отримання:

 • соціальної допомоги на поховання. Розмір такої допомоги встановлюється владою регіонів або прописується в трудовому договорі (іншому локальному нормативному акті);
 • матеріальної допомоги від адміністрації підприємства. Ці кошти виплачуються виключно з ініціативи начальства. Їх сума прописується в одному з локальних нормативних актів. Наприклад, в колективному договорі.

Виплати здійснюються у заявному порядку. Родичі померлого, мають право на його спадщину, пишуть заяву на ім’я керівника.

додаткові виплати

До таких належить матдопомогу та засоби на поховання . Грошова допомога виплачується за рахунок коштів роботодавця. Звернутися за цими грошима можуть особи, які взяли на себе фактичні витрати з поховання покійного. Це можуть бути не тільки родичі, а й колеги.

Звернутися за місцем роботи необхідно із заявою.

У 2019 фіксована сума на поховання становить 5 701 рубль. Але влада регіонів можуть додати ще коштів з регіонального бюджету.

Таким же правом володіє і роботодавець. Він може не обмежитися сумою, прописаної в законі, а вказати іншу – більшу. Ці нюанси необхідно прописати в колективному договорі або іншому локальному нормативному акті. Крім того, в тих місцевостях, де діє районний коефіцієнт, його необхідно враховувати при розрахунку допомоги на поховання.

Звертатися за компенсацією на поховання необхідно з документами, які підтверджують фактичні витрати. Але варто поквапитися! Написати заяву необхідно протягом 4 місяців з дня смерті родича.

Родичі покійного співробітника також може розраховувати на отримання матеріальної допомоги. Здійснення такої виплати – це не обов’язок роботодавця, а його особиста ініціатива. Сума може обумовлюватися особисто з родичами або ж бути прописаною в локальному документі.

Хто може отримати виплати і допомоги

Якщо людина померла, будучи в офіційних трудових відносинах, то всі виплати з боку начальства повинні бути зроблені його найближчим родичам. Таким, як:

 • чоловікові / дружині;
 • батькам;
 • дітям;
 • особам, які фактично перебували на утриманні покійного. Про це сказано в ст. 141 ТК РФ;
 • іншим родичам, якщо у покійного відсутні спадкоємці першої черги.

Найближчим родичам достатньо пред’явити документи, що підтверджують родинні зв’язки з покійним. Це можуть свідоцтво про шлюб або народження, довідки з РАГСу або інше. Але, якщо за грошима звертається утриманець, то потрібно пред’явити рішення суду про визнання його таким.

Які потрібні документи

Щоб отримати кошти, необхідно підготувати пакет документів, до якого входить:

 • паспорт громадянина, який звернувся за отриманням компенсації;
 • копію документа, що підтверджує смерть співробітника. Якщо він визнаний судом померлим, то необхідна виписка з рішення суду;
 • документ, який підтверджує наявність родинних зв’язків між покійним співробітником і тим, хто бажає отримати грошові кошти;
 • заяву на ім’я керівника з проханням про виплату.

терміни виплат

Всі кошти повинні бути проведені протягом 7 днів з моменту звернення. Простежити за тим, щоб цей строк не був порушений, входить в обов’язки роботодавця.

Закон не забороняє адміністрації видати гроші заявнику дещо раніше, не чекаючи закінчення 7-денного терміну. Розпорядженні про перерахування коштів може надійти відразу ж, як тільки будуть отримані документи від заявника.

Останній, в свою чергу, також повинен дотримати терміни за зверненням за грошима. Дається рівно 4 місяці з дня смерті для збору необхідних паперів і звернення за компенсацією і допомогою до роботодавця. Такий термін прописаний в п. 2 ст. 1183 ЦК України та в ст. 1114 ЦК РФ.

Виплати у зв’язку зі смертю працівника: ПДФО і страхові внески

Всі грошові кошти, які роботодавець не встиг виплатити працівникові перед його смертю, включаються в спадкову масу. Ці гроші будуть успадковані доходом. А той дохід, який передається у спадок, не підлягає оподаткуванню з прибуткового податку. Про це сказано в п. 18 ст. 217 НК РФ.

У керівництва підприємства не виникає обов’язку щодо перерахування НДЛФ в бюджет, як податковий агент. Аналогічна ситуація і зі страховими внесками. З тих грошей, які отримають родичі, внески ні в один фонд платитися не будуть.

висновок

Якщо родичі не звернулися до керівництва фірми за коштами, які не встиг отримати їх покійний родич, це не означає, що роботодавець може залишити їх собі. Ці суми необхідно перерахуйся на банківський рахунок нотаріуса для того щоб він зміг включити їх до спадкової маси.

Залишилися питання?

переваги:

 • повна анонімність
 • безкоштовно
 • Можливість обговорити будь-які теми, пов’язані з даруванням

Звільнення через смерті співробітника

Іноді звільнення працівників може здійснюватися з незалежних від сторін причин. Подібна потреба може виникнути в результаті загибелі співробітника. Процес припинення трудових відносин в цьому випадку не може здійснюватися за стандартною схемою. Роботодавець повинен заздалегідь розібратися, як буде відбуватися звільнення в зв’язку зі смертю працівника.

тк рф

Взаємовідносини співробітників і організацій здійснюються відповідно до положень Трудового кодексу РФ.

Відповідно до статті 83 вищевказаного нормативно-правового акта, розірвання трудового договору може бути здійснено в зв’язку зі смертю працівника. У статті 84.

1 говориться, що повинен бути виданий відповідний наказ. При цьому потреба в ознайомленні з ним кого-небудь з родичів відсутній.

Якою датою оформляється наказ?

Щоб було здійснено звільнення в зв’язку зі смертю працівника, в обов’язковому порядку повинно бути документальне підтвердження факту смерті. Папір оформляється і надається уповноваженим державним органом.

Отримавши звістку зі слів інших громадян, не варто негайно оформляти наказ. В обов’язковому порядку потрібно запросити свідоцтво про смерть. На його підставі в подальшому видається наказ.

Якщо процес звільнення в зв’язку зі смертю працівника був виконаний без документа, це буде вважатися порушенням.

Датою звільнення вважається дата смерті співробітника. Видавати наказ потрібно в момент отримання підтверджуючого свідоцтва на руки. Якщо подія випало на святковий або вихідний день, це не скасовує потреби у виданні наказу. Якщо поставити терміном звільнення момент надання свідоцтва, виходить, що співробітник продовжував здійснювати трудову діяльність після смерті.

Аналогічний порядок звільнення виконується в ситуації, якщо людину визнали померлим. Подібне рішення приймається в судовому порядку щодо передчасно відсутнього громадянина і зниклих людей в умовах, що загрожують їхньому життю.

зразок наказу

Отримавши підтверджуючі документи, співробітник кадрової служби зобов’язаний скласти наказ. Він заповнюється за формою т-8. Організація має право використовувати власний бланк документа.

При цьому він повинен містити всі необхідні дані. Заповнення папери не відрізняється від наказу, який оформлюється в разі звільнення працівника за власним бажанням.

Різниця буде лише в датах звільнення працівника і видання наказу.

В якості підстави для припинення трудового договору потрібно вказувати пункт 6 частини 1 статті 83 ТК рф.

Наказ повинен бути оформлений після надання родичами документації, яка підтверджує факт смерті. Процедура оформлення змінюється. Заповнюються не всі графи.

Рядок, що підтверджує факт ознайомлення співробітника з наказом, залишається порожньою. Просити родичів підписати папір за працівника не потрібно.

Заповнений бланк передається на підпис директору. Після проставлення відповідних реквізитів, папір необхідно зареєструвати в книзі обліку наказів на підприємстві.

Вперше розробляючи наказ, можна зіткнутися з труднощами. Він повинен містити обов’язкові відомості. Їх відсутність стане приводом для визнання паперу недійсним. Щоб не допустити помилок, рекомендується використовувати готовий зразок. Завантажити бланк наказу можна тут.

Необхідні документи

Список документації, необхідної для звільнення працівника з-за смерті, сильно відрізняється від стандартного. Так, процедура виконується на підставі свідоцтва про смерть. Його повинні надати родичі загиблого.

Альтернативою може виступати судове рішення, на підставі якого людина визнається зниклим без вести. Останній документ надається, якщо особа 5 років і більше не з’являлося за місцем реєстрації.

Якщо існують підстави, що дозволяють вважати людину загиблим, термін скорочується до 6 місяців.

На підставі отриманих паперів оформляється наказ. Складаючи його, потрібно керуватися класичними правилами. Єдина відмінність буде міститися в відсутності підпису якого звільняють. Просити поставити її будь-кого з родичів співробітникам не потрібно.

Покрокова інструкція звільнення в зв’язку зі смертю працівника

Якщо працівник організації помер, процес звільнення здійснюється відповідно до стандартної схеми. Вона має такий вигляд:

 1. Родичі повідомляють про подію і надають підтверджуючу документацію. Представники компанії повинні скопіювати її та скласти відповідне розпорядження.
 2. Спеціаліст по кадрам готує наказ. У ньому фіксуються персональні дані співробітника. Можна вказати табельний номер фахівця. Додатково потрібно вказати причину звільнення. До наказу потрібно додати копію документа, що підтверджує смерть фахівця.
 3. Заповнюється повідомлення про звільнення. У ньому має чітко міститися число, коли припинено співпрацю з фахівцем. Цифра повинна збігатися з датою загибелі. Правило діє навіть в тому випадку, якщо свідоцтво про смерть було надано в інший день. Це справедливо, коли людина значився відсутнім в організації. Додатково потрібно вказати назву паперу, яка виступає підставою для звільнення. Рядок, яка передбачається для підтвердження ознайомлення з наказом, залишається незаповненою.
 4. Наказ передається керівнику підприємства. На ньому проставляється мокра печатка. Потім папір реєструється в журналі.
 5. Відбувається оформлення довідки розрахунку. Її повинні заповнити два фахівця. Одним з них виступає працівник відділу кадрів, який повинен вказати реквізити організації, відомості про використані відпустки, особисті дані фахівця і фактично відпрацьований проміжок часу. Відомості необхідні для виконання бухгалтерських розрахунків. Другу частину довідки заповнює бухгалтер. Спеціаліст проводить розрахунок належних виплат на підставі даних, наданих кадровою службою.
 6. Здійснюється оформлення особової картки громадянина. Щоб зробити її закриття, необхідно внести запис про звільнення. Додаткових даних не потрібно.
 7. Проводиться внесення запису в трудову книжку. Закон зобов’язує керівника організації прописати факт розірвання трудового договору та підстави прийняття рішення. Всі внесені записи завіряються працедавцем чи іншою відповідальною особою. Додатково проставляється печатка організації. Графа, призначена для підпису працівника, не заповнюється.

Додатково потрібно внести запис до книги обліку. Коли заповнення документації завершено, трудова книжка надається родичам покійного.

дата звільнення

Датою припинення трудових відносин вважається момент загибелі померлого співробітника. Його містить свідчення, яке підтверджує факт смерті. Дату не потрібно міняти і в наступних ситуаціях:

 • громадянин перебував на лікарняному;
 • фахівець перебував у відпустці;
 • працівник перебував у відрядженні;
 • день випав на свято або вихідний.

Відповідно до статті 84.1 ТК рф, моментом припинення трудових відносин вважається останній день відвідин робочого місця. Вказуючи дату складання наказу, необхідно відобразити той день, коли було отримано документальне підтвердження факту загибелі співробітника. Зазвичай це момент, коли родичі надали підтверджуючі документи.

Звільнення в зв’язку зі смертю працівника який перебуває у відпустці

Якщо дата смерті працівника організації припала на момент знаходження фахівця у відпустці, процес звільнення буде стандартним.

Родичі загиблого повинні надати підтверджуючу документацію. На її підставі складається наказ. Він передається на підпис керівнику компанії.

Потім вносяться записи до трудової книжки. Готовий документ надається родичам співробітника.

Запис у трудовій

Закон зобов’язує роботодавця зробити відповідний запис у трудовій книжці працівника, що звільняється. Якщо процес припинення співпраці виконується з незалежних від сторін причин, роботодавець зобов’язаний вказати посилання на відповідний пункт статті 83 ТК рф.

Заповнену книжку потрібно передати рідним співробітника. Зазвичай документ отримують близькі родичі людини:

Не варто залишати трудову книжку у роботодавця. Документ необхідно в обов’язковому порядку забрати. Він гарантує той факт, що у організації не залишилося фінансових претензій до колишнього фахівця. На підставі документа близькі зможуть отримати частину накопиченої пенсії. Тому трудову книжку потрібно запитати у організації.

Щоб компанія погодилася видати документацію, родичі повинні надати:

 • заяву (заповнюється письмово);
 • документи, що підтверджують факт смерті співробітника;
 • посвідчення особи заявника;
 • документ, що підтверджує спорідненість з покійним громадянином.

Спеціаліст по кадрам зобов’язаний не тільки подивитися паперу, але і зробити їх ксерокопії, приклавши до особової справи співробітника.

Перед тим, як надати документи на руки, потрібно внести запис в книзі обліку руху трудових книжок. Вона вказується в графі “Розписка працівника в отриманні трудової книжки”.

Сюди вносяться дані людини, якій було надано документ. Факт отримання трудової книжки підтверджується підписом.

Якщо родичі проживають в іншому місті і не можуть забрати трудову книжку особисто, потрібно відправити запит на адресу організації. Уповноважені фахівці розглянуть його. Якщо запит і додаються паперу оформлені правильно, документ буде надіслано поштою. Замість підпису в книзі обліку потрібно проставити дані, переписані з поштової квитанції.

Якщо за трудовою книжкою ніхто не з’явився, керівник зобов’язаний зберігати документ протягом 50 років. Спеціаліст по кадрам при цьому повинен надіслати листа за адресою, вказаною в особовій справі. У посланні необхідно повідомити родичів про те, що вони можуть зажадати переслати документ за цією адресою.

Якщо відразу кілька родичів захочуть забрати трудову книжку, документ потрібно надати тому громадянину, який перший звернувся в організацію.

Виплати при смерті співробітника

Всі компенсації за працівника мають право отримати його родичі. Роботодавець зобов’язаний провести розрахунок протягом тижня з моменту отримання необхідного пакету документів. Організація зобов’язана надати родичам:

 • заробітну плату;
 • компенсацію за відпустку, якщо він не був використаний;
 • допомога по тимчасовій непрацездатності;
 • надбавки;
 • премії;
 • доплату за робочі години.

Підставою для надання грошових коштів виступає складене в письмовій формі заяву. Його необхідно доповнити свідченням про загибель, документом, що посвідчує особу родича і папером, що підтверджує спорідненість.

Податки при смерті співробітника

Якщо співробітник помер, процес оформлення цього факту відповідно до діючого законодавства не завершується звільненням. Роботодавець зобов’язаний оплатити податок. Він стягується з заробітної плати співробітника. Його розмір становить 13%. Однак відрахування не стягується з допомоги на поховання, яке відшкодовує компанії ФСС.

нюанси

Виробляючи звільнення покійного співробітника, роботодавець повинен пам’ятати про низку нюансів. Так, родичі не завжди відразу звертаються в організацію, в якій працював чоловік. Роботодавець, своєчасно не отримав інформацію, буде ставити стандартні прогули.

Це дозволяє йому в класичній ситуації виконати звільнення. Однак у випадку з загибеллю подібне рішення буде порушенням прав співробітника.

Тому експерти радять з’ясувати причини відсутності співробітника, а потім приймати будь-які дії щодо нього.